Česká obchodní inspekce zjistila na trhu v nabídce hračku s nadlimitním obsahem boru. Při jeho nadměrném příjmu dochází k ukládání v těle a při velké dávce se toto zvýšené množství může projevit i akutními příznaky nevolností.  ČOI nařídila zákaz distribuce a stažení výrobku z trhu.

Česká obchodní inspekce zjistila nebezpečnou hračku Sliz „JUN TAO“. Jedná se o transparentní plastový kelímek naplněný slizem oranžové barvy. Hmotnost balení je cca 500 g. Na víčku kelímku je nalepena barevná etiketa s názvem výrobku a informací, že hračka je vhodná pro děti od tří let. Dodatečně je na výrobek dolepena papírová etiketa, na které je uveden typ výrobku, čárový kód, jméno a sídlo dovozce, označení shody CE, země původu a upozornění, že hračka je nevhodná pro děti do 3 let.   

Chemické složení slizu bylo ověřeno dle zkušebních postupů a analytických metod a laboratorně zjištěné množství boru bylo cca 474 mg/kg (postupy a metody uvedené v normě EN 71-3:2013 + A3:2018).  V tekutém nebo viskózním materiálu hračky je povolen migrační limit boru 300 mg/kg.

Při nadměrném příjmu boru dochází k jeho ukládání v těle a při velké dávce se toto zvýšené množství boru může projevit i akutními příznaky jako je např. zvracení, průjem či vyrážky.

Česká obchodní inspekce uložila distributorovi hračky ochranné opatření, kterým je zákaz distribuce a stažení výrobku z distribuce. Hračka byla nahlášena kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu a zveřejněna v systému RAPEX. 

Informace o výrobku   

Název výrobku:                                               Sliz

Typ:                                                                      HLT6583

Značka:                                                               JUN TAO – Super Light Clay        

EAN:                                                                     6921347054034

Identifikační údaje výrobce:                       neuvedeny

Identifikační údaje dovozce:                      Home comfort s.r.o., Libušská 319, Praha 4

Země původu:                                                 Čína