Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje se rozšířil o Keramiku – kameninu na Letovicku a Kunštátsku a Ochotnické divadlo v Jihomoravském kraji. Rozhodla o tom Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 25. listopadu 2019.

Keramika – kamenina na Letovicku a Kunštátsku představuje významný typ keramiky vytvářené z místních surovin, tvrdších a vysoce žáruvzdorných jílů, a pálené na vysoké teploty, glazované místními jíly. Keramika se vyznačuje dobrými technickými vlastnostmi, je značně ohnivzdorná. Produkty vycházejí z tradice točené hrnčiny. Počátky výroby sahají do 13. století. Klíčovým okamžikem pro rozvoj zdejší produkce se stal rok 1620 – založení kunštátského hrnčířského cechu, do něhož vstoupili také hrnčíři ze sousedních nebo blízkých lokalit: Sychotína, Nýrova, Křetína, Letovic, Lysic, Olešnice, Sebranic, Bystřice nad Pernštejnem nebo Doubravníku. Výrobky tvořily součást základního vybavení domácností a hospodářských usedlostí, plnily především užitkové funkce. „Navrhovatel, kterým je Masarykova střední škola Letovice, se svými studenty dodržuje tradiční výrobní postupy, uchovává původní vzory stejně jako zavádí nové. Tím výrazně podporuje zachování nominovaného statku na základě tradičních technologií, vycházejících z dlouholetých tradic keramické výroby v uvedených oblastech,“ uvedl radní Tomáš Soukal. Jak dodal, krajská rada současně schválila navržení tohoto nemateriálního statku na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Navrhovatelem dalšího nominovaného statku Ochotnické divadlo v Jihomoravském kraji je Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice. V tomto případě se jedná o automatický zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje, protože Ochotnické divadlo je již zapsáno na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Ochotnické divadlo je volnočasovou aktivitou realizovanou vždy na základě vlastního svobodného rozhodnutí. Je pevně zakotveno v prostředí, z něhož čerpá inspiraci, a s nímž komunikuje. O zakotvení v místní komunitě svědčí občanská aktivita ochotníků. V tomto prostředí provozování ochotnického divadla tvoří součást lokálních, případně regionálních vzorců chování a kulturních tradic.

„Divadelní představení zde nabývá charakteru lidové zábavy, při které se v komunikaci herců s publikem sdělují i témata vážnější povahy. V motivaci divadelníků zastává klíčovou pozici sdílení a další prohlubování sociálních vazeb. Ochotničtí divadelníci jsou převážně neškolené osoby. To platí nejenom pro divadelní interpretace, ale pro všechny složky inscenace i pro organizační činnosti. Ochotnická divadla jsou zejména v malých obcích venkovského typu, kde jejich činnost nachází největší odezvu,“ řekl radní Soukal.

Hlavním účelem Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje a potažmo České republiky je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území našeho státu. Zapsáním nemateriálního statku na Krajský seznam získají nositelé statku prestižní ocenění o udržování lidové kultury v regionu.