Na ustanovujícím sněmu Sdružení lázeňských míst České republiky v Praze, jehož členem je i Město Hodonín, byli do devítičlenné rady zvoleni i starostové měst Hodonína a Lednice Libor Střecha a Libor Kabát. Sdružení je dobrovolnou organizací více než tří desítek měst a obcí, na jejichž území se nacházejí lázeňská zařízení a mají statut lázní.

Sněm Sdružení lázeňských míst ČR se konal 30. ledna v Praze a jeho členové zvolili na tzv. zemském principu nové složení devítičlenné rady, včetně jejího předsedy.  Podle zemského principu se volí 5 členů rady za Čechy, 3 členové za Moravu a Slezsko a jeden předseda rady.

Pro následující období do roku 2022 byli zvoleni sněmem zástupci z Karlových Varů, Mariánských Lázní, Teplic, Poděbrad, Lázní Bělohradu, Karviné, Hodonína, Lednice a Františkových Lázní. Předsedou rady sdružení se stal Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní.

Sdružení si klade za cíl, kromě podpory a rozvoje lázeňství, prezentovat lázeňská místa jako unikátní cíle pro návštěvníky hledající nejen lázeňskou péči, ale i jako zajímavé turistické cíle.

Jedním z 36 členů sdružení je i Město Hodonín. Vloni se příspěvková organizace města transformovala na obchodní organizaci Lázně Hodonín, s.r.o., se stoprocentní účastí města. Lázně poskytují léčebnou a rehabilitační péči, při které využívají jedinečného přírodního léčivého zdroje v podobě jodobromové solanky. Každý rok hodonínské lázně navštíví více než 100 tisíc lidí, z nichž se mnozí vracejí opakovaně.

Letos si hodonínské lázně připomínají 40 let od zahájení provozu. Hlavní oslavy výročí se plánují na dny 24. – 25. května.