Exekutorská komora ČR vyhlásila na začátku července interní sbírku na podporu obnovy míst zasažených ničivým
tornádem. K 15. červenci byla mezi exekutory vybrána částka 714 000 Kč, která míří do Moravské Nové Vsi na Břeclavsku.

„Chci mnohokrát poděkovat Exekutorské komoře ČR za tak velkorysý dar. Finanční prostředky využijeme na opravy zničených sportovišť a školských budov. Vzdělání a aktivní životní styl považujeme za priority, které je potřeba občanům vrátit jako první,“ říká Marek Košut, starosta Moravské Nové Vsi.

Stejně jako vloni, kdy byla mezi soudními exekutory vyhlášena neveřejná sbírka na nákup ochranných pomůcek pro seniory, i letos Exekutorská komora ČR solidárně zareagovala na tragickou událost, která postihla minimálně sedm obcí.

„Ohledně lidí postižených tornádem a jejich případných problémů se žádostmi o pomoc jsme od začátku velmi intenzivně spolupracovali s neziskovými organizacemi,“ říká prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík.

V médiích se ihned po živelné katastrofě objevovaly informace o exekucemi zasažených obyvatelích a domácnostech, které tornádo na Moravě postihlo. Exekutorská komora ČR neprodleně informovala veřejnost o tom, že tato mimořádná situace bude v rozhodování soudních exekutorů řádně zohledněna. V tomto duchu vydala Komora i doporučení pro soudní exekutory. Navíc i současná právní úprava na podobné situace pamatuje, např. návrhem na odklad anebo návrhem na zastavení exekuce.

„Naštěstí se potvrdil náš předpoklad a počet zasažených lidí v exekuci se opravdu nepohyboval v řádech stovek, jak uváděly některé nekompetentní subjekty. Panika, která vznikla na základě zavádějících informací, že o výplatu pojistného na úhradu vzniklých škod mohou navíc lidé v exekuci přijít, byla také zažehnána. Takové plnění postihnout exekutor nemůže, podobné to je i u ostatních forem pomoci, ať už finanční nebo materiální,“ dodává Mlynarčík k situaci, která byla pohotovou komunikací Exekutorské

Váš komentář