Na základě nových opatření v sousedních zemích uvádíme základní informace o povinnosti zakrytí dýchacích cest ve vlacích v sousedních zemích a při překročení státní hranice.

S ohledem na opatření v jednotlivých státech mohou být v mezinárodní dopravě omezeny nebo zcela zrušeny ubytovací služby v lůžkových a lehátkových vozech nebo cateringové služby v jídelních a bistro vozech.

Obecně platí, že po překročení státní hranice je nutno dodržovat všechna omezení platná pro danou zemi, které si cestující zjišťuje sám před zahájením cesty. Dále uvádíme pouze základní povinnosti.

Polsko

Na území Polské republiky platí povinnost mít na všech veřejných místech a ve veřejné hromadné dopravě zakryté dýchací cesty. Je nutné použít ochrannou roušku, šálu nebo kapesník, který zakrývá ústa i nos, vyjma dětí do 4 let, osob zdravotně či mentálně postižených a osob s dýchacími potížemi.

Při jízdě ve vlacích na území Polska mějte přes nos a ústa nasazenou roušku a udržujte dle možností bezpečný odstup od ostatních osob. Upozorňujeme, že po příjezdu do Polska veřejnou dopravou je cestující povinen nastoupit 10 denní karanténu. Výjimku z karantény mají pouze osoby s potvrzením o provedeném očkování proti COVID-19 a osoby cestující tranzitem přes Polsko do země pobytu.

Slovensko

Na území Slovenské republiky platí povinnost zakrytí dýchacích cest ve všech uzavřených prostorách, tedy ve vlaku i ve staniční budově.

Při jízdě ve vlacích na území Slovenska mějte přes nos a ústa nasazenou roušku a udržujte dle možností bezpečný odstup od ostatních osob. Upozorňujeme, že pro vstup na území Slovenska mohou platit případná další omezení dle aktuálního vývoje situace.

Rakousko

Na území Rakouské republiky platí povinnost zakrytí dýchacích cest v prostředcích veřejné dopravy minimálně s použitím respirátoru třídy FFP2.

K zakrytí dýchacích cest při jízdě ve vlacích v Rakousku používejte minimálně respirátor třídy FFP2 a dle možností udržujte bezpečný odstup od ostatních osob. Na základě zvláštních předpisů jsou všichni cestující po příjezdu do Rakouska povinni poskytnout své kontaktní údaje a údaje o cestě. Informace a přístup k registraci najdete na www.oesterreich.gv.at.

Německo

Na území Německa platí povinnost zakrytí dýchacích cest ve všech uzavřených prostorách, tedy ve vlaku i ve staniční budově. Na území spolkové země Bavorsko pak platí povinnost zakrytí dýchacích cest minimálně s použitím respirátoru třídy FFP2.

Na níže uvedených tratích platí navíc povinnost zakrytí dýchacích cest v celém prostoru železničních stanic a zastávek, tedy i včetně nástupišť a přístupových cest k nim:

  • Drážďany – Schöna (všechny stanice z / do Heidenau)
  • Drážďany – Freiberg (stanice Tharandt, Edle Krone a Klingenberg-Colmnitz)
  • Schöna – Bad Schandau – Sebnitz (všechny stanice)

Při jízdě ve vlacích na území Německa mějte přes nos a ústa nasazenou roušku a udržujte dle možností bezpečný odstup od ostatních osob. Při jízdě ve vlacích na území spolkové republiky Bavorsko musíte mít minimálně respirátor třídy FFP2. Na základě zvláštních předpisů při cestě do Německa jsou všichni cestující z rizikových oblastí dle institutu Roberta Kocha povinni poskytnout své kontaktní údaje a údaje o cestě. Online formulář pro poskytnutí údajů a další informace o platných omezeních najdete na stránce bahn.de/corona.

Čedká republika

Ve vlacích v České republice platí také povinnost zakrytí dýchacích cest. Bližší informace

Váš komentář