S tváří beránkaRomán ze současnosti S tváří beránka od Magdy Váňové vyšel v roce 2006. Dobře se čte a nepostrádá napětí.

Viola má už za studií blízkou a věrnou kamarádku Olinu. Naprosto ji důvěřuje a nevidí pod tváří beránka lišku. Olina Viole závidí všechno, závidí ji muže, kterého si vybrala, i volnost a lehkost s jakou přistupuje k životu. Olina se vždy někoho bála, pokládá za potřebné se vdát a vtom vidí smysl života, má vysokoškolské vzdělání, ale pracuje jen pro formu. Napřed si brousí zuby na Violina Zbyška a když neuspěje, zaměří se na jeho bratra Filipa. Nikterak ji nevadí, že je Filip je ženatý a má syna. Obratně jej vmanévruje do rozvodu a urychleně se za něj provdá. Malého Ondřeje se ujme Viola se Zbyňkem a vychovají jej. Soužití v široké rodině je někdy složité a únavné a Viola, která pracuje jako tlumočnice na zahraniční cestě ve snaze trošku se uvolnit a odreagovat okázale zaflirtuje s ne zrovna charakterním novinářem. Už po návratu si uvědomuje, že udělala chybu, ale následky se už nedají zastavit. Zhrzený novinář nemá rád prohry a před Filipem se pochlubí. Filip své ženě vše říká a ta cítí příležitost. Zbyškovi začnou chodit anonymy, ostouzející Violu. Zbyšek se jí snaží věřit, ale stejně je jeho důvěra nahlodána. Oba si projdou peklem, ale jejich vztah to vydrží. Oba pochopí, že anonymy psala Olina, ale složitost rodinných vztahů nedovolí nekompromisní řešení.

Každý se něčím trápí, každý má svá tajemství, touhy a naděje, jiný skrývá závist a zbabělost. Někdy člověk nerozumí sám sobě, jak má pochopit a porozumět jiným.