Via malaRomán Via Mala od Johna Knittela vyšel v roce 1985 a přeložil Bedřich Václavek.

V úzkém bočním údolí horního Rýna u řeky Yzolly je osamocená pila zvaná Jeff, kterou obývá rodina Lauretzova. Nečekejte idylu v překrásné přírodě. Otec rodiny je tyran, alkoholik a děvkař. Rodina žije pod jeho terorem, svou ženu i děti mrzačí a týrá beztrestně. I v tak strašné rodině vyrůstá nejmladší Sylvie, krásné a laskavé stvoření, plné schopnosti odpouštět a pomáhat. Své dospívání ke svému štěstí stráví ve službě známému malíři. Když starý pán zemře, odkáže v závěti své služebné značný majetek, aby mohla žít v pohodě nezávisle na své ubohé rodině. Otec se zmocní jejich peněz a utratí je jako obvykle. Ale tentokrát se rodina až na Sylvii, která není přítomna, vzbouří a svého tyrana zabije. Syn Niclaus jej pohřbí vysoko v horách. Rozhlásí, že otec odešel navždy pryč. Pak nějakou dobu čelí podezření, ale nic se nenašlo a zdá se, že všechny čeká klidný a šťastný život, opak je pravdou. Matka se hroutí a uzavírá do sebe, setra Hana ji ustavičně hlídá a Sylvie, když je přinutí říct pravdu, nesmírně trpí, ale je odhodlána chránit své blízké. Zamiluje se a provdá se za Andrease von Richenau, který je prokurátorem. Velmi bojuje s potřebou vše mu říci před svatbou, ale nesmírně se bojí o svou rodinu, tak mlčí. Jenže vše vyjde najevo, Adreas dostane za úkol prostudovat materiály a je mu jasné, že nic není v pořádku. Nesmírně mu záleží na profesní i osobní cti a mezi tím láska k Sylvii a potřeba chránit ji i syna. Andreas se dopustí podvodu a ochrání Sylviinu rodinu. Strašně kruté, drsné a nelítostné drama, kde jako, tráva prorůstající asfaltem raší láska a obětavost.