MiS/Román Františka Niedla Růže a Lev patří do dlouhé řady jeho historických románů, kde se sice taky objevují historicky doložené postavy, jako například Jan Lucemburský, pan z Lipé nebo Petr z Rožmberka, hlavně však vypráví o těch, které nám historie nezachovala, rytíře, zemany a vojáky. Jeho příběhy jsou velmi čtivé a představuje historické postavy zase z poněkud jiného úhlu pohledu.

Beneš z Vřesové a jeho švagr Wolfram, který je rytířem řádu Johanitů se setkávají na společném úkolu, najít a zabít zemského škůdce Hanse Křiváka a zároveň si s ním vyřídit i účet osobní, a to povraždění celé rodiny a vypálení rodinného sídla Vřesové. Vydají se na cestu s požehnáním svých nadřízených a taky bez něj. Rodinná čest a potřeba srovnat všechny křivdy je nutí riskovat i své životy. Příběh je velmi členitý, napínavý a nepostrádá humor. Romány pana Niedla čtu ráda a nikdy nelituji.