Ředitelství vodních cest začíná s výběrovým řízením na projektanta rekreačního přístavu v Hodoníně. Záměr úspěšně prošel posouzením vlivu na životní prostředí (EIA) a získal od ministerstva životního prostředí souhlasné stanovisko. Přístavní laguna pojme až 80 lodí a bude největším přístavem v republice. Stavba by mohla začít za dva roky.

Investor stavby, Ředitelství vodních cest ČR, začíná výběr projektanta a na podzim začne projektovat k územnímu řízení. Podání žádosti o územní rozhodnutí je plánováno na podzim roku 2022, do té doby bude nutné mít vyřešenu změnu územního plánu a vykoupeny pozemky.

I když původní plán na vybudování přístavu byl redukován a nakonec byla vybrána varianta na Očovských loukách, nikoliv na rameni Staré Moravy, jak se uvažovalo původně, hodonínský přístav s 80 místy pro plavidla bude největším v republice. Stávající největší rekreační přístav v tuzemsku v Hluboké nad Vltavou nabízí 73 lodních stání. Počítá se i s vybudováním technického zázemí a parkoviště pro 45 aut. Stavba by mohla začít koncem roku 2023 a náklady se odhadují na 266 milionů korun.

Po prodloužení splavnosti Baťova kanálu dobudováním plavební komory v Rohatci se vodní cesta prodlouží o šest kilometrů na celkových 60 kilometrů a Hodonín se na ní stane konečnou i výchozí stanicí. Přístav pro rekreační plavbu tím značně nabude na významu a přivede do města více návštěvníků.

Váš komentář