Rekonstrukci vozovky dálnice D2 v km 31,9 -24,3 (směr Brno) jsme zahájili frézováním vozovky nájezdové větve MÚK Hustupeče a pracemi na prodloužení přejezdu středního dělícího pásu v km 22,400Přípravné práce v první tzv. nulté etapě zahrnují ještě také opravy deformací povrchu pravého pásu D2 v km 26,100 -26,400. Práce probíhají po polovinách z důvodu zachování dopravy ve směru Hustopeče – Brno. Všechny ostatní sjezdy a nájezd Hustopeče – Břeclav jsou v této etapě uzavřeny. Rekonstrukci na hlavní trase dálnice D2 zahájíme 28. 3.

Po většinu času bude doprava vedena v režimu 2+1 (2 pruhy na Břeclav). Akce potrvá do začátku června a hned poté se pustíme do výstavby protihlukové stěny. Dopravní omezení je rozděleno do jednotlivých etap podle harmonogramu prací:

Etapa 0 od 14. 3. 2021 do 24. 3. 2021

Od 14. 3 je uzavřen EXIT 25 Hustopeče. Objízdné trasy vedou po komunikacích II. tříd. Na místě jsou přehledně značeny.

  • a) Objízdná trasa vede z exitu 41 (za uzavřený sjezd Břeclav–Hustopeče), směr Břeclav za uzavřený nájezd Hustopeče–Břeclav vede po silnici II/425 přes obec Hustopeče a Starovičky a objízdná trasa za uzavřený sjezd Brno–Hustopeče) na exit 41 Podivín a sil. II/425.·
  • b) upozornění na uzavřený sjezd 25 na přilehlých komunikacích II/416, II/425.

Etapa 1.1 od 28. 3. 2021 do 19. 5. 2021

Podetapa 1.1a – 28. 3. 2021–2. 4. 2021 – uzavřený sjezd Břeclav–Hustopeče
Podetapa 1.1b – 2. 4. 2021–23. 4. 2021 – uzavřený nájezd Hustopeče–Brno
Podetapa 1.1a – 23. 4. 2021–19. 5. 2021 – uzavřený sjezd Břeclav–Hustopeče

  • a) Objízdná trasa za uzavřený nájezd Hustopeče–Brno vede z Hustopečí po silnici II/425 a II/416 přes obce Velké Němčíce, Nosislav, Židlochovice. V Židlochovicích bude doprava rozdělena, a to vozidla pod 16 tun přes Blučinu a sil. II/416 a doprava nad 16 tun bude svedena na sil. III/41619 kolem Hrušovan u Brna a na dálnici D52 směr Brno.
  • b) Objízdná trasa z exitu 41 (za uzavřený sjezd Břeclav–Hustopeče) vede po silnici II/425 přes obec Hustopeče a Starovičky.

Ostatní etapy jsou již bez objízdných tras. Stavba končí termínem 1. června. Následovat bude výstavba protihlukové zdi.

Váš komentář