V médiích se v posledních dnech objevují informace, že jsou v exekucích stovky lidí a domácností, které postihlo tornádo na Moravě. Nelze vyloučit, že se tato přírodní katastrofa dotkla i lidí v exekucích, ale údaje o jejich skutečném počtu nelze ověřit.

Zatím žádný takový případ nebyl zaznamenán. Nicméně současná právní úprava na podobné situace pamatuje, např. návrhem na odklad anebo návrhem na zastavení exekuce. Navíc pokud jde například o výplatu pojistného na úhradu vzniklých škod, takové plnění postihnout exekutor ani nemůže. Podobné to bude i u ostatních forem pomoci, ať už finanční nebo materiální. Exekutorské komora ČR je přesvědčena, že tato mimořádná situace bude v rozhodování soudních exekutorů řádně zohledněna. V tomto duchu vydala Komora vydala doporučení pro soudní exekutory. Exekutorská komora ČR v současné době organizuje mezi soudními exekutory finanční pomoc pro obyvatele oblastí postižených tornádem. Tato pomoc bude odeslána v nejbližší době k těm nejpotřebnějším.

Váš komentář