Přes 300 tisíc klientů VZP se v roce 2020 potýkalo s různými formami onkologického onemocnění. Nejčastěji to byla rakovina kůže, prsu a mužských pohlavních orgánů. I přes to, že vloni počet pacientů trpících právě těmito onemocněními poklesl oproti roku 2019, stále se jedná o nejčastější formy rakoviny. Nejdražší pak byla léčba rakoviny mízních, krvetvorných a příbuzných tkání. Analýzu vypracovala Všeobecná zdravotní pojišťovna v souvislosti s květnovým připomenutím Českého dne proti rakovině.

Níže uvedená tabulka ukazuje, že vloni poklesl počet pacientů s onkologickým onemocněním oproti roku 2019 o více než 16 tisíc. Náklady jsou ale vyšší – VZP vloni zaplatila za léčbu rakoviny přes 16 miliard korun, což je meziroční nárůst o 1,6 miliardy.

Počet klientů VZP s diagnostikovanými různými formami rakoviny a náklady na jejich léčbu za poslední 3 roky

 

Rok 2018

Rok 2019

2020

 

Počet pacientů

Náklady na léčbu
v tis. Kč

Počet pacientů

Náklady na léčbu
v tis. Kč

Počet pacientů

Náklady na léčbu
v tis. Kč

Kůže

71 098

577 377

73 852

616 278

65 497

775 319

Prsa

57 023

2 166 673

57 474

2 153 609

54 852

2 183 050

Mužské pohlavní orgány

48 454

1 605 889

49 748

1 647 490

48 832

1 855 345

Trávicí trakt

48 117

3 117 181

46 457

2 937 717

44 053

3 071 930

Močové ústrojí

31 761

1 105 347

32 098

1 095 465

31 009

1 150 077

Mízní, krvetvorná a příbuzná tkáň

25 741

3 100 016

26 186

3 114 917

25 560

3 622 739

Ženské pohlavní orgány

21 384

630 269

20 751

633 828

19 134

741 264

Plíce a dýchací ústrojí

16 614

976 247

16 590

1 041 443

15 789

1 256 136

Přesně neurčená lokalizace

13 398

376 610

13 373

367 543

12 889

424 083

Štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí

9 333

95 220

9 696

98 679

9 541

114 828

Hlava a krk

7 086

367 085

7 169

353 953

6 748

410 151

Centrální nervová soustava a oči

5 007

338 838

4 882

286 804

4 605

334 211

Mezotelové a měkké tkáně

2 893

146 166

2 927

147 507

2 847

179 332

Kosti a kloubní chrupavky

1 584

71 733

1 530

54 382

1 455

73 707

Mnohočetné samostatné lokalizace

99

788

83

1 172

83

1 196

Celkem

314 159*

14 675 439

317 544*

14 550 788

301 078*

16 193 367

*Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s libovolnou onkologickou diagnózou – někteří jsou totiž uvedeni ve více skupinách, protože u nich nemoc postihla více orgánů

Měsíc květen bývá v České republice spojován s tzv. květinovým dnem organizovaným Ligou proti rakovině v rámci Českého dne proti rakovině. Již podruhé se ovšem kvůli epidemiologické situaci prodej kytiček přesouvá na září. To ale neznamená, že by květen nepatřil připomínce boje proti rakovině. Podrobnosti o tom, jak podpořit Ligu proti rakovině a kdy se budou prodávat tradiční kytičky a proběhne tradiční sbírka, se můžete dočíst na webových stránkách Českého dne proti rakovině.

Letošní ročník Českého dne proti rakovině je zaměřen na nádorové onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty. Nádory pohlavního ústrojí mužů jsou dle výše uvedené tabulky třetí nejčastější formou rakoviny, léčilo se s ní téměř 49 tisíc klientů VZP a na jejich léčbu bylo vyplaceno přes 1,8 miliardy korun. Mezi časté formy rakoviny také patří nádory močového ústrojí, s nimiž se vloni potýkalo 31 tisíc klientů a na jejich léčbu bylo vyplaceno přes 1,1 miliardy korun.

Liga proti rakovině se dlouhodobě snaží snižovat úmrtnost na nádorová onemocnění. Dodržování různých lékařských doporučení snižuje riziko vzniku rakoviny a mnoho nádorů může být díky včasnému odhalení vyléčeno.

Všeobecná zdravotní pojišťovna dbá na zdraví svých klientů a dlouhodobě se zaměřuje na prevenci rakoviny. Samozřejmostí jsou bezplatné pravidelné preventivní prohlídky a screeningová vyšetření v rámci zdravotního pojištění. Díky těmto vyšetřením lze odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže. Pojištěncům, kteří na tyto prohlídky a screeningy nechodí, posílá VZP už řadu let zvací dopisy. Dle zjištění VZP ale vloni došlo k poklesu pacientů, kteří absolvovali screeningová vyšetření, což může být způsobeno i nestandardní situací v souvislosti s epidemií Covid-19.

Nad rámec zdravotního pojištění mohou zájemci o preventivní onkologickou prohlídku navštívit některé ze spolupracujících pracovišť; pojišťovna jim na vyšetření přispěje částkou až 3 000 Kč.

VZP nabízí i řadu dalších benefitů zaměřených na prevenci nádorových onemocnění. Například příspěvek až 1 000 Kč na přípravky na odvykání kouření, příspěvek až 500 Kč na vyšetření kožních znamének jak pro dospělé, tak pro děti, anebo pro ženy ve věku od 18 do 45 let (kdy ještě nemají nárok na hrazenou screeningovou mamografii) až 500 Kč na preventivní vyšetření karcinomu prsu.

Onkologickým pacientům, kteří podstupují, či již podstoupili léčbu chemoterapií, v jejímž důsledku přišli o vlasy, pojišťovna přispívá až 2 000 Kč na paruku. Novinkou mezi letošními příspěvky pro pojištěnce VZP je příspěvek až 2 000 Kč na zdravotnické prostředky po radiační terapii.

Váš komentář