Během července byl zaznamenán výskyt uhynulých raků říčních v potoku Lutonínka, který protéká Vizovicemi. Jako příčina úmrtí byl detekován račí mor. Toto plísňové onemocnění je přenášeno zejména nepůvodními severoamerickými raky (r. signální, r. pruhovaný), případně dalšími druhy raků, vypuštěnými nezodpovědnými chovateli do volné přírody. Pro domácí druhy raků (r. říční a r. kamenáč) má račí mor fatální důsledky, tak jako v tomto případě. Proto apelujeme na všechny – nikdy nepřenášejte raky do nových lokalit, často se takto „zachraňují“ právě ti severoameričtí přenašeči. Jakékoliv úhyny raků hlaste AOPK ČR (invaznidruhy@nature.cz) či Výzkumnému ústavu vodohospodářskému (jitka.svobodova@vuv.cz). Velmi cenná jsou též data o výskytu jak našich, tak nepůvodních druhů raků, nálezy lze zaznamenávat prostřednictvím aplikace BioLog  do Nálezové databáze ochrany přírody. Čím více informací bude k dispozici, tím účinnější může být boj s touto zákeřnou chorobou. Děkujeme.