Pondělí, 25 září, 2023
Domů Zpravodajství Zajímavosti PYRAMIDA KVALITNÍ – INKLUZIVNÍ ŠKOLY – AKTUALIZOVANÁ VERZE

PYRAMIDA KVALITNÍ – INKLUZIVNÍ ŠKOLY – AKTUALIZOVANÁ VERZE

0
Zveřejnili jsme aktualizovanou verzi Pyramidy kvalitní – inkluzivní školy. V tomto materiálu se pokoušíme definovat jaká kritéria by měla splňovat škola, která chce všem žákům bez rozdílu poskytnout podporu v dosahování výsledků odpovídajících jejich potenciálu. Použitý model popisuje ideální podmínky pro poskytování kvalitního vzdělávání všem žákům, nezávisle na jejich odlišných potřebách, původu, nebo životních podmínkách.

 

View Largere

Pro koncepci „ideálu školy“ je využit model pyramidy se třemi klíčovými úrovněmi (institucionální, skupinové a individualizace) a čtrnácti kritérii. Jednotlivá kritéria se navzájem doplňují, prolínají a podmiňují. Jednotlivě vždy zdůrazňují aspekt, k jehož naplnění jsou nutnou součástí ostatní kritéria. Jsou to spíše perspektivy, jak se lze podívat z různých úhlů na ve skutečnosti komplexní a nerozdělitelný celek. Předpokládá se, že dobře zajištěná nižší úroveň významně podporuje zajištění činností v úrovni vyšší. Symbol pyramidy tak vyjadřuje, že je důležité chápat školu jako ucelený systém, ve kterém ustavující roli má celková kultura, a to již od institucionální roviny školy.

Bližší informace a celý dokument ke stažení naleznete na stránce: https://www.socialni-zaclenovani.cz/oblasti-podpory/vzdelavani/pyramida-kvalitni-skoly/

Materiál vznikl v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.

Váš komentář