Jednou z největších oslav mnoha obcí na jižní Moravě jsou krojované hody a těm lužickým patří vždy nejbližší neděle od 5. července.