Informujeme občany, že od středy 25. 3. bude Městský úřad Hodonín v provozu, avšak s určitými omezeními! Úřední doba bude: PONDĚLÍ (8 – 11 hod.) a STŘEDA (14 – 17 hod.). Žádáme nadále občany, aby omezili návštěvu úřadu pouze na nejnutnější případy, které není možno vyřídit telefonicky či e-mailem. Mimo uvedenou dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

I v uvedených úředních hodinách však platí následující opatření:

– Budova radnice a Horní Valy – budou uzavřeny, telefony na kontaktní pracovníky jednotlivých odborů budou vyvěšeny na dveřích budov. Každý občan tedy při své návštěvě nejdříve zavolá kontaktního pracovníka, který si jej poté vyzvedne u hlavních dveří.

– Budova na Národní třídě – u hlavního vchodu bude strážník městské policie, který bude pouštět občany po jednom.  POKLADNA A PODATELNA budou otevřeny  pouze v uvedené úřední hodiny (PO (8-11) a ST (14-17). K okénku bude vstupovat vždy jen jeden klient. Pro vstup na pokladnu využívejte boční vchod. Jinak však vstupujte pouze hlavním vchodem.

·         Registr řidičů bude především vydávat již vyhotovené doklady. Příjem nových žádostí bude jenom v naléhavých případech (např. odcizené nebo ztracené doklady), vzhledem k tomu, že žadatel si musí při pořízení fotografie sundat z obličeje roušku, vždy pouze po předchozí e-mailové či telefonické domluvě

·         Registr vozidel bude provádět pouze činnosti spojené se zajištěním chodu firmy, to je výdej vozidla z depozita, uložení vozidla do depozita apod., ostatní registrační úkony  pouze po předchozí e-mailové či telefonické domluvě

·         Matrika a evidence obyvatel budou vyřizovat rovněž pouze naléhavé případy po předchozí e-mailové či telefonické domluvě

·         Osobní a cestovní doklady budou především vydávat již vyhotovené doklady, příjem nových žádostí pouze v naléhavých případech (např. odcizené nebo ztracené doklady), vzhledem k tomu, že žadatel si musí při pořízení fotografie sundat z obličeje roušku, vždy po předchozí e-mailové či telefonické domluvě

·         INFORMACE K PLATNOSTI DOKLADŮ – Pokud vám v těchto dnech končí platnost občanského průkazu nebo řidičského průkazu, můžete je během vyhlášeného stavu nouze používat i nadále, aniž by vám hrozila sankce.

Sledujte nadále web www.hodonin.eu a facebook @mestohodoninoficialni, kde budou informace včas aktualizovány. Ve smyslu aktuálně platných nařízení je vstup na úřad možný pouze s ochrannou rouškou!

Zdroj: Město Hodonín, https://www.hodonin.eu/provoz-mestskeho-uradu-hodonin-od-25-3-do-odvolani/d-1105512, online 24.3.2020