ČNB v souvislosti se situací ve Sberbank ubezpečuje veřejnost, že se v tomto případě jedná o izolovaný problém způsobený externími, geopolitickými faktory a že český finanční sektor je stabilní, silný a zdravý. Tuzemské banky jsou dlouhodobě vybavené vysokou úrovní kapitálu a likvidity, které je činí velmi odolnými i v současné situaci. Tuzemské banky patří i v rámci Evropské unie stabilně k nejziskovějším, což dále přispívá k jejich dlouhodobé stabilitě.

Naše banky se orientují dominantně na financování české ekonomiky, českých firem a občanů České republiky a podléhají dohledu České národní banky. Jejich podnikání v Rusku je velmi zanedbatelné a případné selhání ruských úvěrů a cenných papírů by na jejich finanční situaci nemělo žádný vliv.

Všechny významné subjekty na českém bankovním trhu jsou rovněž součástí renomovaných finančních skupin se sídlem v Evropské unii. Vedle ČNB vykonává nad jejich činností společný dohled také Evropská centrální banka a další dohledové instituce z členských zemí Evropské unie.

Váš komentář