K poslední dni v měsíci (31. srpna 2021) skončí ochranná doba, po kterou bylo odloženo vrácení plateb uhrazených za dříve zrušený zájezd. Klienti cestovních kanceláří si ještě do tohoto data mohou sjednat náhradní zájezd. Pokud tak neučiní, dostanou od cestovní kanceláře, která vystavila poukaz dle zákona Lex voucher, veškeré uhrazené platby zpět a to nejpozději do 15. září 2021.

Váš komentář