Lidé, kteří z důvodu koronakrize teprve budou podávat daňové přiznání, mohou využít Základní příručku k dani z příjmu vytvořenou na základě dřívější spolupráce ombudsmana s Komorou daňových poradců a Finanční správou. Je určena především zaměstnancům, ale některá doporučení využijí i drobní podnikatelé. Vysvětluje základní pravidla, upozorňuje na časté chyby a radí, jak správně snížit daň.

Před termínem podání daňového přiznání ombudsman tradičně upozorňuje na chyby poplatníků a vysvětluje, na co si dát u daňového přiznání pozor. V letošním roce už sice řádný termín pro zaplacení daně z příjmu uplynul 1. dubna, ale v důsledku koronakrize řada lidí podání daňového přiznání odložila. Umožnilo to automatické prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a úroku z prodlení při podání daňového přiznání až do 18. srpna 2020. Lidé, kteří se k podání daňového přiznání teprve chystají, tak mohou už letos využít příručku vysvětlující, které příjmy se musí danit, jak platit nižší daně, kdo musí podávat daňové přiznání a co se stane, když udělají chybu.

Příručka se věnuje častým problémům, například zdaňování příjmů ze zaměstnání či drobných přivýdělků, ale také třeba slevám na dani a odčitatelným položkám. Patří k nim např. odečítání příspěvku na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění. Příručka také vysvětluje, co se stane, když poplatník daňové přiznání nepodá nebo ho podá pozdě, jak postupovat, když zjistí, že daň přiznali špatně, jak se počítají úroky z prodlení apod.

Příklad z praxe ombudsmana:

Ombudsman se např. v loňském roce zabýval případem poplatníka, který si neuvědomil, že pokud životní pojištění zruší a vybere předčasně, musí veškeré uplatněné odpočty za posledních 10 let zdanit jako tzv. ostatní příjem. Stejně musí postupovat i ti, kdo změní pojišťovnu nebo rozsah pojištění a nesplní předepsané podmínky (odkupné se převede na novou smlouvu a ta zároveň splňuje všechny podmínky pro uplatnění odpočtu). Ombudsman také řešil případ poplatníka, který zapomněl na podmínku, že musí být i v nové smlouvě uveden jako pojistník i pojištěný. Protože pojistníkem v nové smlouvě byla jiná osoba, podmínky nedodržel a musel odpočty zdanit.

Základní příručka Daň z příjmu  https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Dan-z-prijmu.pdf (906.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Fotka od Michal Jarmoluk z Pixabay