V červnu odstartoval jejich pátý ročník.

Určeny jsou nejen pro školy, ale také pro zájmové kroužky, organizace i širokou veřejnost. Mají seznámit účastníky se životem vzácných druhů rostlin a živočichů, prezentovat práci ochrany přírody a šířit ekologickou osvětu. Od loňského roku je součástí cyklu také noční svícení na motýly a další bezobratlé živočichy.
Zatím se uskutečnily čtyři exkurze, které se podrobněji věnovaly zejména životu vzácných druhů živočichů na severu Bílých Karpat. Že jde o exkurze zajímavé a přínosné svědčí i ohlasy zúčastněných. Např. paní učitelka ze ZŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí okometovala průběh exkurze takto: „Žáci získali velmi cenné informace a dovoluji si napsat, že se v mnohých probudil i hlubší zájem o přírodu a živočichy v ní žijící.“
V případě zájmu o exkurzi je možné kontaktovat regionální pracoviště AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty (tomas.vondrejc@nature.cz)  a domluvit se na konkrétním termínu i obsahu.

Váš komentář