Město Hodonín v rámci Projektu Zdravé město a Místní agenda 21 pravidelně pořádá Veřejné fórum. Jeho další ročník se bude konat právě letos, konkrétně 23. září od 17 hodin v sále Evropa. Ve středu 10. června se proto uskutečnilo setkání pracovní skupiny, jehož cílem bylo dohodnout podrobnější scénář akce, která tak dostává již docela konkrétní obrysy.

Jednání pracovní skupiny k přípravě Veřejného fóra

V úvodu fóra budou účastníci seznámeni s aktuálním stavem problémů, které byly stanoveny jako nejpalčivější na posledním setkání v roce 2018. Kromě cyklostezek zajímala veřejnost výstavba bytů pro mladé rodiny, modernizace stadionu U Červených domků, parkovací dům v centru města, okruh pro in-line bruslení, dotace na investice do sociálních služeb, modernizace nemocnice a další.

Připomínáme, že veřejné projednávání je přístupné všem občanům, kteří mají zájem diskutovat o problémech města a zamyslet se nad jejich možným řešením. Lidé pracují v týmech, které jsou tematicky zaměřeny vždy na jednu konkrétní oblast. Každý tým určí dva problémy, které považuje za nejpalčivější. O nich následně hlasuje veřejnost prostřednictvím ankety, z níž poté vzejde finální desítka nejpalčivějších problémů. S nimi město dále pracuje a snaží se je posunout ke konečné realizaci. Prostor na veřejném fóru má pravidelně i nejmladší generace prostřednictvím zástupců dětského a studentského parlamentu u stolu mladých. Program letošního ročníku bude doplněn o „pocitovou mapu“ na téma mobilita ve městě.

Veřejné fórum se pravidelně konalo každý rok, ale v loňském roce nastala změna. Akce se tak bude pravidelně střídat s hlasováním o  participativním rozpočtu „Vylepšíme Hodonín společně,“ které je rovněž organizováno ve dvouletém intervalu.