12. dubna uplyne 74 let od osvobození Hodonína jako prvního města v českých zemích v závěru druhé světové války. Vojáky, kteří položili své životy při osvobození města a naší vlasti, uctíme a konec druhé světové války si připomeneme pietním aktem v pátek 12. dubna na Městském hřbitově v Hodoníně u hrobu padlých vojáků. Pietní akt bude zahájen v 15 hodin.