V těchto dnech JCMM spouští příležitost pro studenty středních a vysokých škol, kteří mají zájem stát se součástí skupiny vybraných nadaných studentů v programu PPNS (Program podpory nadaných studentů). Uchazeči musí projít jednodenním pedagogicko-psychologickým testováním v JCMM. Ti, kteří uspějí, získají vedle jedinečné příležitosti také stipendijní podporu.

„Pro mnoho studentů je setkávání s podobně laděnými vrstevníky v našem programu naprosto klíčovou etapou života. Řada z nich s JCMM spolupracuje už od střední školy přes soutěž SOČ nebo skrze T-exkurze, případně využili některou z dalších služeb poskytovaných JCMM, jako kariérové poradenství v rámci výběru školy,“ doplnil Miloš Šifalda, ředitel JCMM.

Pro školní rok 2022/2023 se testování bude konat 23. a 24. června 2022. Výjimku tvoří studenti, kteří se stali vítězi celostátních kol olympiád, celostátní přehlídky SOČ nebo reprezentovali ČR na mezinárodní úrovni v matematické, fyzikální, biologické nebo chemické olympiádě.

„Studenty čeká testování pomocí speciální diagnostiky a také formou individuálního pohovoru s psychologem. Pomůže nám vybrat takové studenty, na které čeká 36 tisíc korun ročně stipendium na sebevzdělávání, ale především zážitky, exkurze do zahraničí, výpravy a dobrodružství,“ doplnil Ivo Hopp, manažer PPNS za JCMM.

Váš komentář