Registrace nových osobních automobilů v období leden-červen 2020:

 • 1 254 BEV vozidel (bateriové elektrické), meziročně +248 %
 • 747 PHEV vozidel (plug-in hybrid), meziročně +479 %
 • 733 CNG vozidel (stlačený zemní plyn), meziročně -8 %
 • 209 LPG vozidel (zkapalněný ropný plyn), meziročně -28 %

V období leden-červen 2020 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 95 030 nových osobních vozidel, což představovalo meziročně o 33 468 registrací méně, tj. -26 %. V dlouhodobém srovnání se jedná o historicky nejzásadnější meziroční pokles registrací nových osobních vozidel v České republice. Doposud jich nejvíce bylo v uvedeném období evidováno v roce 2017 (144 451), naopak nejméně v roce 2006 (63 783).

TZ: Přes dva tisíce nových osobních elektrických vozidel, polovina Škodovek 02

„V uplynulém půlroce bylo registrováno 2 001 osobních elektrických vozidel (EV, s externím dobíjením), před rokem to bylo jen 489 těchto vozidel. Z uvedeného počtu bylo 1 254 bateriových elektrických (BEV; 63 %) a 747 plug-in hybridů (PHEV; 37 %),“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: „Z alternativních paliv bylo registrováno o téměř třetinu (31 %) více automobilů s hybridním pohonem. Přibližně každé 47. nově registrované osobní vozidlo bylo letos elektrické (EV). Celkem se BEV a PHEV vozidla v uvedeném období na všech registracích podílela 2,11 % (pozn. v květnu jen 1,11 %, letos nejméně). Celkem 22 automobilek v letošním roce registrovalo nová osobní vozidla s externím dobíjením, 51% podíl patří Škodě Auto, s výrazným odstupem pak figurují s 11 % druhá Tesla a s 10 % třetí Hyundai.“

Škoda letos drží nadpoloviční podíl

Automobilka Škoda v uplynulých 6 měsících registrovala celkem 1 024 osobních vozidel s externím dobíjením (595 BEV + 429 PHEV). Podíl na všech registracích těchto vozidel tak činil 51 %. Celkem 226 registrací bateriových elektrických vozidel si připsala Tesla (11 %), 204 registrací (201 BEV + 3 PHEV) pak patřilo Hyundai. Následovaly BMW (111), Volvo (81), Volkswagen (53), Ford (38), Renault (37) a další.

TZ: Přes dva tisíce nových osobních elektrických vozidel, polovina Škodovek 03

Dokument Analýza složení vozidlového parku v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility bude v průběhu léta aktualizován k 30.6.2020 a zveřejněn zde.

Dále k tématu:

TZ: Přes dva tisíce nových osobních elektrických vozidel, polovina Škodovek 04
TZ: Přes dva tisíce nových osobních elektrických vozidel, polovina Škodovek 05
TZ: Přes dva tisíce nových osobních elektrických vozidel, polovina Škodovek 06
TZ: Přes dva tisíce nových osobních elektrických vozidel, polovina Škodovek 07
TZ: Přes dva tisíce nových osobních elektrických vozidel, polovina Škodovek 08
TZ: Přes dva tisíce nových osobních elektrických vozidel, polovina Škodovek 09