Spotřebitelé někdy provedou nákup jízdenek ve vyhledávači spojení v aplikaci zprostředkovatele, aniž o tom vědí. Někdy jsou jízdenky součástí balíčku více jízdenek nebo jsou nabízeny třeba ve spojení s letenkou. V takovém případě není přepravní smlouva uzavřena přímo s daným dopravcem, ale právě s přeprodejcem jízdenek či letenek. Ten za cestovatele uzavírá smlouvu s přepravní společností. Rizika takových nákupů jízdenek dTest prověřil.

Nákup jízdenek na internetu vyžaduje po spotřebiteli zvýšenou pozornost. Pokud spotřebitel necestuje často, může vědomě i nevědomě jízdenku zakoupit na stránkách zprostředkovatele. Tato situace pak může spotřebiteli přinést nemalé množství komplikací. „Jednou z nich může být fakt, že sjednaný přepravce nemusí mít k dispozici kontaktní údaje cestujícího, který je poskytne prodejci,“ uvádí ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Přepravce pak nemá možnost cestujícího prostřednictvím e-mailu či SMS informovat o případném zpoždění či jiných změnách na jeho cestě. Další nevýhodou pro spotřebitele může být samotná cena jízdenek. Přeprodejci jízdenek si často účtují další náklady za zprostředkování prodeje jízdenek. Spotřebitel tedy nevědomky může zaplatit vyšší cenu, než jakou by zaplatil, pokud by jízdenku koupil přímo od dopravce. Zprostředkovatelé navíc mohou chtít tuto skutečnost cestujícímu zatajit, a proto mohou upravit i jízdenku. „Může se stát, že upravená jízdenka pak není přepravcem uznána,“ varuje Eduarda Hekšová.

Další potíže se mohou objevit, pokud zprostředkovatel neinformuje cestujícího o přepravních podmínkách dopravce. Cestující tak například nezná svá práva na vrácení či výměnu jízdenek, které mu jinak přiznává dopravce.

Pokud se cestující se svými právy seznámí a chce je vůči dopravci uplatnit, může narazit na jiný problém. Podle současné legislativy má spotřebitel za splnění určitých podmínek nárok na náhradu za zpoždění v železniční dopravě. Tento nárok však vůči dopravci de facto nemůže uplatnit, jelikož nemá s dopravcem uzavřenou přepravní smlouvu. Právo požadovat tuto kompenzaci má kupující, v tomto případě tedy přeprodejce. Někteří dopravci (např. Arriva) ve svých podmínkách přímo uvádí, že jsou s jízdenkami oprávněni obchodovat pouze smluvní partneři dopravce. I České dráhy v přepravních podmínkách uvádí, že obchodování s jízdními doklady bez zmocnění ČD je zakázáno. Neautorizovaní prodejci by tedy tyto jízdenky vůbec neměli nabízet.

„Stejný problém se objevuje i v případě letenek. V minulosti se vyskytla situace, kdy letecká společnost odmítala na palubu pustit cestující s letenkou zakoupenou od zprostředkovatele,“ upozorňuje Eduarda Hekšová. Vzhledem k rostoucímu trendu zprostředkování prodeje jízdenek či letenek musí být spotřebitelé opatrní a vzít v úvahu i možná rizika nákupu u zprostředkovatelů. „Určitě bylo vhodné přijetí právní úpravy upravující tuto oblast,“ říká Eduarda Hekšová a uzavírá: „V případě sporů mezi spotřebitelem, zprostředkovatelem a přepravcem je to totiž právě spotřebitel tím, kdo je obvykle daným sporem nejvíce zatížen.“

Váš komentář