Česká centra od 12. května do 3. června přinesou 4 vybrané přímé přenosy koncertů světoznámého hudebního festivalu

Tisková zpráva ze dne 10. 5. 2021, Česká centra – ústředí

Letos již podruhé budou moci diváci po celém světě prostřednictvím sítě Českých center sledovat přímé přenosy koncertů 76. ročníku Pražského jara z výjimečných prostor Smetanovy síně Obecního domu. Česká centra na 3 kontinentech přinesou svým divákům 4 koncerty exkluzivně na svých facebookových a webových stránkách. Na programu je Zahajovací koncert, na němž zazní Má vlast Bedřicha Smetany v podání Collegia 1704 pod taktovkou Václava Lukse, nebo Debut Pražského jara, kde se představí František Macek, jeden z nejtalentovanějších mladých českých dirigentů. Začátek je plánován na středu 12. 5. 2021.

Pražské jaro je festivalem klasické hudby s nejdelší tradicí v České republice. V pořadí již 76. ročník jej řadí v celosvětovém měřítku k festivalům s největší historií. Na české hudební scéně doposud nemá srovnání ani co do počtu koncertů. Letošní ročník se v Čechách uskuteční za živé účasti diváků a čtyři vybrané koncerty nabídky Pražského jara pak zhlédnou i milovníci hudby v zahraničí (aniž by museli procházet testy potřebnými pro mezinárodní pohyb). O zprostředkování nevšedního zážitku se totiž letos již podruhé postarají Česká centra, partner festivalu pro prezentaci v zahraničí. Celá síť Českých center bude od května do června prezentovat vybrané koncerty  prostřednictvím svých webových stránek a sociálních sítí v daném teritoriu.

Celkem budou do světa streamovány čtyři velké koncerty s „českou stopou“, která se prolíná výběrem určeným pro zahraničí zcela záměrně. Ve středu 12. 5. zazní slavná Smetanova

Má vlast v podání souboru Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse. Týden poté se představí Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK s koncertem nazvaným Na křídlech tance (20. 5.). Následuje Debut Pražského jara v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu (26. 5.). O grandiózní červnové „zahraniční finále“ se postará Česká filharmonie se svým Závěrečným koncertem (3. 6.). Sólistou koncertu bude tenorista Petr Nekoranec.

Za doprovodu České filharmonie a pod taktovkou Marka Wiggleswortha v jeho podání zazní Brittenův písňový cyklus Les Illuminations.

Ke spolupráci a společnému sdílení obsahů se v této chvíli přihlásila všechna česká centra ve světě (26 poboček na třech kontinentech) včetně destinací s větším časovým posunem. Festival tak zhlédnou Evropané a diváci z Asie,  Ameriky. Vedle toho pak Česká centra tradičně udělují cenu nejlepšímu českému účastníkovi této  mezinárodní soutěže v podobě rezidenčního pobytu v jednom z evropských měst. Letos porota vybírá z téměř 200 přihlášených, a to v oboru klavír a smyčcové kvarteto.

Váš komentář