Z důvodu provádění opravy povrchu vozovky na křižovatce silnic I/55 a I/51 bude o víkendu 11. a 12. července na této křižovatce uzavřen výjezd a nájezd do Hodonína a z Hodonína. Průjezd po silnici I/55 ve směru z Břeclavi na Uherské Hradiště a obráceně zůstane zachován. V souvislosti s tím bude vedena obousměrná objízdná trasa přes Lužice po silnici III/05531 ul. Velkomoravské a III/42222 ul. Bojanovické na silnici I/55. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Dbejte prosím přechodného dopravního značení.