POZVÁNKA na valnou hromadu svazku obcí č. 1/2016, která se bude konat dne 29.3.2016 v 15:30 hodin na OÚ Vlkoš

Program zasedání

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)

2. Schválení programu

3. Informace k provozu ČOV

4. Informace o výsledku kontroly hospodaření z JMK za rok 2015 5. Informace o výsledku revizní kontroly za rok 2015

6. Schválení výsledku inventarizace za rok 2015

7. Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2015

8. Schválení účetní závěrky svazku za rok 2015

9. Rozpočtové opatření 5/2015

10.Schválení rozpočtového opatření č. 1/2016

11.Různé