Požár Malé Strany a Hradčan v roce 1541 byl nejničivější požár v historii Prahy.

Požár propukl dne 2. června 1541 při opravě střechy paláce Smiřických na Malostranském náměstí. Celkem na Malé Straně a Hradčanech shořelo 197 domů. Na samotné Malé Straně shořelo 155 domů a zůstalo zachováno jen 78 stavení, což činilo ztrátu 66 %. Hradčany byly zničeny takřka celé. Požár se rozšířil i na Pražský hrad. Poškozen byl i chrám svatého Víta a královský palác včetně kaple Všech svatých (klenba se propadla) a poměrně nedlouho předtím dokončeného Vladislavského sálu (klenba vydržela) a Ludvíkova křídla. V kostele a klášteře sv. Jiří shořely krovy.

Při požáru shořel archiv desk zemských, pozemkových knih české šlechty, a tím také zanikl důležitý historický pramen českých dějin. Zničení středověké zástavby Malé Strany otevřelo prostor pro uplatnění renesanční architektury a pro scelování parcel za účelem výstavby paláců v blízkosti panovnického sídla. Nové budování města trvalo dlouhá desetiletí a největší zástupce této výstavby, Valdštejnský palác, byl postaven až v letech 1623–1630.

Váš komentář