Laboratorní rozbor potvrdil v potravině přítomnost hliníku v množství 11598,0 miligramů na kilogram (mg/kg). Vzhledem k tomu, že obsah hliníku ve výrobku při doporučeném denním dávkování mnohonásobně překračuje maximální tolerovatelnou dávku hliníku pro dospělého člověka, jedná se o potravinu škodlivou pro lidské zdraví.

Laboratorní rozbor dále v potravině potvrdil přítomnost olova v množství 4,8 mg/kg. Vzhledem k tomu, že obsah olova ve výrobku stanovuje Nařízení (ES) č. 1881/2006 na maximálně 3,0 mg/kg, jedná se o potravinu škodlivou pro lidské zdraví.

Inspektoři nevyhovující vzorky odebrali v provozovně společnosti CITY Star s.r.o., Nerudova 940/7, Hradec Králové, 500 02. Dle informací poskytnutých distributorem byla potravina nabízena i prostřednictvím eshopu foxylife.cz.

S kontrolovanou osobou SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Potravinářská inspekce důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří mají uvedenou šarži potraviny doma, aby ji nekonzumovali.

Váš komentář