K tanci a poslechu hraje dechová hudba Zlaťanka.

Předprodej lístků v kulturním domě u paní Jančálkové, 732 839 570, jancalkovi@seznam.cz