S koncem prázdnin se Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně rozloučí hned se třemi výstavami, které tu aktuálně nabízí.

V neděli 28. srpna 2022 tak budou mít návštěvníci poslední příležitost vidět výtvarné práce hendikepovaných výtvarníků ve výstavě RUKA NE, TO DUŠE MALUJE, která je začleněna do expozice Princip Baťa. Na sedm desítek krajinomaleb, portrétů, zátiší či obrázků s přírodní tematikou dokládá neuvěřitelnou píli a odhodláni autorů, kterým osud odepřel možnost vzít do ruky nástroj a tvořit.

Ve stejný den skončí výstava BROUČCI, KTERÉ BYCHOM MĚLI ZNÁT s precizními entomologickými ilustracemi Vladimíra Javorka. Loučení s touto výstavou nebude až tak smutné, protože spolu s výstavou se podařilo realizovat stejnojmenný kapesní atlas brouků, který pro zájemce zůstává v nabídce muzea i nadále.

Poslední srpnovou neděli se zavře také pomyslná brána výstavy HLAVU VZHŮRU! UŽ SE DE! Ta ve Zlíně už po několik měsíců okouzluje návštěvníky kresbami, ilustracemi, výtvarnými návrhy i průmyslovým designem oblíbené prvorepublikové malířky Marie Fischerové-Kvěchové. Jako součást projektu Průmysl a umění realizovaného ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze nabízí kromě velkorysého architektonického řešení také řadu zajímavých informací o průmyslnické rodině Fischerových i o osobním a profesním životě autorky.

„Zveme tedy veřejnost, aby využila poslední dny prázdnin, a přišla se k nám podívat nejen na baťovskou expozici, ale i na uvedené výstavy,“ říká Silvie Lečíková z obchodního oddělení muzea. „Po jejich skončení se rozběhne náročná deinstalace, úklid a přestavba celého výstavního prostoru v přízemí 14. budovy. Hned nato se rozjedou práce na velké nové výstavě věnované sedmistému výročí Zlína.“

S ohledem na rozsah chystané výstavy bude prostor krátkodobých výstav muzea uzavřen až do 22. září 2022. „Snad naší příznivci a návštěvníci přijmou takto dlouhou pauzu s pochopením,“ doufá ředitel muzea Pavel Hrubec. „Odměnou jim bude výstava ZLÍN700, která připomene klíčové momenty z historie města, jeho nejvýznamnější osobnosti i místa a přiblíží život ve městě v různých časových obdobích. Byli bychom rádi, kdyby se výstava stala významnou součástí oslav výročí města.“

Váš komentář