Na posledním jednání zastupitelstva města Břeclavi před komunálními volbami schválili 31. srpna 2022 zastupitelé největší změnu v jízdních řádech MHD v posledních letech. Ta zajistí 22 nových spojů, které posílí spojení 

do městských částí Stará Břeclav a Charvátská Nová Ves, zlepší se také spojení do nemocnice nebo návaznost na vlakové spoje.


Schválili také výkup pozemku na rozšíření školky ve Staré Břeclavi. Jedná se o koupi pozemku a nemovitosti v těsné blízkosti současné mateřské školy, která by tak mohla získat další třídy a větší zahradu. „Byla to jediná možnost, jak navýšit kapacitu předškolních zařízení. Břeclavské školky jsou plné a toto je způsob, jak to vyřešit. Věřím, že to rodiče ocení,” říká k rozhodnutí místostarosta Jakub Matuška.

Zastupitelé neschválili založení Nadačního fondu na podporu talentovaných dětí ze sociálně slabších rodin. Cílem Nadačního fondu je podporovat aktivity školou povinných dětí, zejména v oblastech sportu a vzdělávání. “Nadační fond města má sdružovat prostředky města a místních firem, které jsou si vědomy svojí společenské odpovědnosti vůči městu. To, že náš návrh zástupci opozice smetli ze stolu, nás velmi mrzí. S velmi nízkými náklady jsme chtěli břeclavským dětem pomoci k lepšímu rozvoji jejich talentu. Bohužel převážila váha voleb a potřeba ´vítězit´ nad zdravým rozumem a snahou pomoct těm, kteří to potřebují,“ konstatoval místostarosta Matuška.

Zastupitelé naopak souhlasili s vykoupením pozemku pro další část cyklostezky z Poštorné pod zámek. “Lokalita zámeckých luk je pro nás důležitá, chceme ji do budoucna rozvinout do centrálního volnočasového areálu města. Nyní řešíme výkupy pozemků a napojení na komunikace, hlavně cyklostezky. Bezpečné propojení Poštorné s centrem města pro cyklisty Břeclav nutně potřebuje,“ zdůraznil Jakub Matuška.

Váš komentář