Vládní novela zákona na ochranu zvířat proti týrání čeká na třetí čtení v Poslanecké sněmovně. Tato novela obsahuje mnoho velkých a diskutovaných témat. Např. zákaz klecových chovů slepic, zákaz drezury a vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech, kompenzace pro kožešinové farmy a mnoho dalších.

Novela zákona, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., Na ochranu zvířat proti týrání, čekání v Poslanecké sněmovně na závěrečné hlasování ve třetím čtení. To nejspíše proběhne už ve středu 16. září. Novela se zabývá mj. volně žijícími (tzv. divokými) druhy zvířat v cirkusech, klecovým chovem slepic, kompenzacemi pro kožešinové farmy, usmrcováním zvířat zmražením a dalšími tématy v ochraně zvířat.

V současnosti zákon zakazuje používání vybraných druhů divokých zvířat v cirkusech, např. primátů či žiraf. Ministerstvo zemědělství navrhlo do vládních novinek přidat zákaz drezury a vystoupení nově narozených slonů a delfínovitých . Kromě toho předpokládá zavedení licencí pro veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožováním za účelem veřejného vystoupení . Svobodě zvířat, organizace na ochranu zvířat, ale připadá tato regulace jako nedostatečná a usiluje o změně vládní novely. Podporujeme již našla napříč politickým spektrem, včetně vládních stran. Svůj příslib k zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech dal při nedávném předávání petice i premiér Andrej Babiš . [1] [2]

Během druhého čtení byl načten pozměňovací návrh Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny, který by znamenal konec drezury pro nově narozené jedince všech divokých druhů zvířat. Návrh také ukončí další rozmnožování a dovážení těchto zvířat ze zahraničí. Kromě toho cirkusy za pět let musely s divokými druhy zvířat přestat kočovat. [3] Zákaz klecových chovů slepic zemědělský výbor Poslanecké sněmovny při projednávání nových zákonů o ochraně zvířat proti týrání naopak nepodpořil.

Jsou to hlavně občané, kteří dávají politikům již několik let provést najevo, že pomáhají cirkusy bez divokých druhů zvířat a slepí pryč z klecí. Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění je změna legislativy jednou českou veřejností. 74% respondentů si přeje zamezit používání všech divokých druhů zvířat v cirkusech. [4] Petici za zákaz chovu a využívání divokých zvířat v cirkusech v ČR podepsalo 27 336 lidí. [5] Petici za zákaz klecových chovů slepic podepsalo 48 921 lidí [6]

Účinná ochrana divokých druhů zvířat v cirkusech vyzvali Poslaneckou sněmovnu ve svém stanovisku i odborníci v čele s Českou asociací veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad. [7] Ke stanovisku se připojte na 150 akademiků, veterinářů a odborných pracovníků.

Více informací naleznete na: www.cirkusybezzvirat.cz , www.svobodazvirat.cz

Fotka od Dimitri Houtteman z Pixabay