V prvním pololetí se na ombudsmana obrátilo 4 171 lidí se stížnostmi a žádostmi o pomoc. Jde o zcela srovnatelný počet jako v loňském roce. Po přechodném útlumu v době nouzového stavu totiž došlo v květnu a červnu k výraznému nárůstu počtu podnětů. Jen za červen eviduje ombudsman 776 podnětů, což je o 170 víc než v červnu loňského roku.

  • 632 podnětů se týkalo sociálního zabezpečení, z toho 229 důchodů, 127 dávek pomoci v hmotné nouzi a 102 příspěvku na péči a dávek pro osoby s postižením.
  • 326 podnětů se týkalo stavebnictví, ve 171 případech šlo o problémy v souvislosti s územním a stavebním řízením, v 84 případech s řízením o odstranění stavby.
  • Činnost Vězeňské služby ČR byla předmětem 178 stížností.
  • 137 lidí si stěžovalo na činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
  • Ve 134 případech byly důvodem stížnosti přestupky, a to jak v oblasti dopravy, tak proti veřejnému pořádku a občanskému soužití.
  • Shodně 117 lidí hledalo pomoc ombudsmana s problémy v oblasti práce a zaměstnanosti, daní a poplatků a v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Kromě 90 stížností přímo na diskriminaci se námitka nerovného zacházení objevila ještě v dalších několika desítkách podnětů z jiných oblastí působnosti ombudsmana.

Některé oblasti činnosti ombudsmana zaznamenaly oproti loňskému prvnímu pololetí výrazné změny. Téměř se například zdvojnásobily počty stížností týkající se životního prostředí, pozemkového práva a daní a poplatků, o téměř polovinu vzrostl také počet podnětů týkajících se přestupků. Naopak o čtvrtinu se snížil počet podnětů mířících na činnost Vězeňské služby ČR.

Téma koronavirové pandemie a opatření vlády se v podnětech nejvýrazněji projevilo 170 stížnostmi na postup cestovních kanceláří. V této věci také ombudsman jednal s ministryní pro místní rozvoj, Českou obchodní inspekcí i cestovními kancelářemi, aby byla ochrana klientů-spotřebitelů dostatečně zajištěna.

Ombudsman se svou zástupkyní vyřídili v prvním čtvrtletí 4 089 podnětů. Uzavřeli přitom 257 šetření, z nich ve 167 případech se zjištěním pochybení. Nejvíc šetření se týkalo sociálního zabezpečení a stavebního řádu.

Fotka od Steve Buissinne z Pixabay