Téměř čtyři a půl milionu korun vybrali jihomoravští celníci na pokutách za porušení předpisů v oblasti elektronických dálničních známek a mýtného systému v první polovině letošního roku.

Kompetenci kontrol časového zpoplatnění pozemních komunikací (elektronické dálniční známky) spravují celníci společně s Policií ČR, kontroly výkonového zpoplatnění (mýto) jsou ve výhradní kompetenci Celní správy ČR.

V první polovině roku celníci zjistili 666 přestupků v oblasti elektronických dálničních známek. Ve všech případech se jednalo o nezaplacení poplatku za elektronickou dálniční známku. Za tyto přestupky celníci uložili na místě pokuty v celkové výši 685 000 korun. Z toho pouze dva případy byly postoupeny do správního řízení.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 se počet případů zvýšil. Celníci v tomto období zjistili 397 porušení a na místě byly uloženy pokuty v celkové výši 371 850 korun. Z toho jeden případ skončil ve správním řízení.

Při kontrolách vozidel v rámci mýtného systému v první polovině letošního roku celníci zjistili 2 666 přestupků a na místě uložili pokuty v celkové výši 3 727 740 korun. Z toho 29 případů bylo postoupeno do správního řízení. Jednalo se převážně o chybně nastavený počet náprav v palubní jednotce a absence úhrady mýta.

V 11 případech byla také vybrána kauce v úhrnné výši 320 000 korun. Jednalo se především o zahraniční vozidla, kde bylo možné předpokládat, že by se řidiči nebo zahraniční dopravci mohli vyhýbat správnímu řízení a úhradě pokuty.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 se počet porušení v oblasti elektronického mýta rovněž zvýšil. Celníci v tomto období zjistili 1 513 porušení a na místě byly uloženy pokuty v celkové výši 2 011 280 korun. Z toho 38 případů bylo postoupeno do správního řízení. Kauce byly vybrány v šesti případech v celkové výši 50 000 korun.

Váš komentář