Prázdninové měsíce představují ideální čas pro opravy ve školských zařízeních. Kromě základních škol se město Hodonín pustilo i do oprav v mateřských školách. Ty zahrnují nejen úpravy venkovních areálů, ale také vnitřních prostor. Modernizace se aktuálně týká mateřských škol Jilemnického, Lužní, Jánošíkova, Družstevní čtvrť, Sídlištní, Žižkova a Pravoslava Veselého. Jejich celkové náklady se blíží bezmála 6 milionům korun.

Nové chodníky v MŠ Jilemnického

Drobných oprav není nikdy dost a v areálech mateřských škol to platí dvojnásob. Prázdninovou pauzu proto město využívá nejen k větším investicím, ale také například k rekonstrukcím chodníků ve školských zařízeních. Staré chodníky sloužily mnoho let a tvořil je většinou jednolitý asfaltový povrch. Ten byl navíc na některých místech narušen a rozpraskán, dětem tak hrozilo nebezpečí úrazu. Novými povrchy proto město Hodonín v měsíci červnu vybavilo chodníky v MŠ Jilemnického, v MŠ Lužní a koncem července bude zahájena také rekonstrukce v areálu MŠ Janošíkova. Náklady jednotlivých oprav dosáhly částek 489 434 Kč (MŠ Jilemnického), 331 589 Kč (MŠ Lužní) a v případě MŠ Jánošíkova je přepokládaná částka 271 097 Kč. Zhotovitelem prací je společnost TESPRA Hodonín, s.r.o.

Kromě chodníků můžeme zmínit také další opravy, jako je například rekonstrukce podlahy v dětské šatně a ředitelně v MŠ Sídlištní v ceně 27 785 Kč, oprava izolace místnosti v MŠ Družstevní čtvrť v ceně 105 233 Kč či odvedení svodů do kanalizace v MŠ Žižkova v částce 50 595 Kč.

Z větších investic se během prázdninových měsíců uskuteční opravy v MŠ Žižkova a MŠ Pravoslava Veselého. Rada města na svém posledním jednání 10. července schválila dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu, které by měly být realizovány do konce prázdnin.

V MŠ Žižkova dojde k odvlhčení jídelny spočívající v provedení oprav hydroizolace, s čímž budou spojeny bourací, výkopové práce, sanace interiéru a exteriéru. Hodnota této zakázky dosáhne částky 828 221 Kč. Plánována je však také rekonstrukce elektroinstalace, a to v obou zmíněných mateřských školách. Kromě výměny silnoproudých a slaboproudých rozvodů jsou její součástí i nezbytné stavební úpravy. Vysoutěžená cena oprav v elektronické aukci činí celkem 3 670 000 Kč, což je o 1,5 milionu méně, než město původně přepokládalo na základě projektové dokumentace.