Hepatitidou, která je často označována jako nemoc špinavých rukou, se lze nakazit prakticky kdekoliv a velmi dobře se šíří v kolektivech. Ročně tak onemocní stovky lidí a někteří o tom ani nevědí. V roce 2020 se léčilo s hepatitidou o 1 209 klientů VZP méně než v roce předchozím. Celkově se s různými formami žloutenky léčilo 11 562 nemocných a náklady na péči o ně činily 846,1 milionu Kč.

Nejvíce pacientů trápí chronická virová hepatitida, kterou mělo 9 438 nemocných. Jejich léčba stála pojišťovnu 830,8 milionu Kč. VZP zveřejňuje tyto údaje při příležitosti Světového dne hepatitidy, který připadá na středu 28. července.

Vývoj počtu nemocných s různými typy hepatitidy a náklady na jejich léčbu*

 

Rok 2019

Rok 2020

Počet pacientů

Náklady na léčbu v tis. Kč

Počet pacientů

Náklady na léčbu v tis. Kč

Akutní hepatitida A

912

4 837

508

3 743

Akutní hepatitida B

279

3 322

213

2 821

Jiná akutní virová hepatitida

750

8 396

634

5 538

– z toho akutní hepatitida C

257

4 779

220

2 254

– z toho akutní hepatitida E

284

2 973

248

2 682

Chronická virová hepatitida

10 386

909 639

9 438

830 835

Neurčená virová hepatitida

1 041

2 802

769

3 180

Celkem **

12 771

928 997

11 562

846 118

*Nejedná se jen o nemocné, u nichž byla zjištěna choroba v příslušném roce, ale o všechny pacienty, kteří se v daném období léčili.

**Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s libovolnou diagnózou – u některých nemocných lékaři zjistili více typů hepatitidy.

V následující tabulce jsou uvedeny počty pacientů, klientů VZP, kteří se léčili v loňském roce se žloutenkou v jednotlivých krajích. Nejvíce jich bylo v Praze, přes 2,5 tisíce, a v Ústeckém kraji, bezmála 2 tisíce. Naopak nejlépe na tom byly kraje Olomoucký a Zlínský s 215 a 321 nemocnými.

Počet klientů VZP nemocných hepatitidou a náklady na jejich léčbu v jednotlivých krajích za loňský rok*

Kraj

Rok 2020

Počet pacientů

Náklady na léčbu v tis. Kč

Hlavní město Praha

2 549

194 272

Středočeský

1 245

103 078

Jihočeský

826

53 581

Plzeňský

506

33 129

Karlovarský

481

35 238

Ústecký

1 938

167 477

Liberecký

632

36 936

Královéhradecký

446

32 874

Pardubický

384

26 918

Vysočina

365

14 557

Jihomoravský

967

59 518

Olomoucký

215

15 907

Moravskoslezský

687

54 911

Zlínský

321

17 722

Celkem **

11 562

846 118

*Nejedná se jen o nemocné, u nichž byla zjištěna choroba v příslušném roce, ale o všechny pacienty, kteří se v daném období léčili.

**Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s libovolnou diagnózou – u některých nemocných lékaři zjistili více typů hepatitidy.

Hepatitida, též známá jako žloutenka, protože se často projevuje zežloutnutím kůže či bělma, je závažné onemocnění jater, které může skončit i smrtí. Nejčastější příčinou onemocnění je virová infekce, dále může být způsobena chemickými látkami (i léky), alkoholem, vrozenými vadami nebo imunitním systémem pacienta. Medicína rozlišuje několik forem žloutenky, které se označují písmeny abecedy v pořadí, jak byly objeveny: viry hepatitidy A, B, C, D, a E. K nejnebezpečnějším typům patří hepatitidy B a C. U obou rozlišujeme formu akutní a chronickou.

Akutní infekce hepatitidy B i C může trvat až 6 měsíců. Během této fáze jsou nakažení jedinci schopni přenést virus i na další osoby. Kromě zežloutnutí očního bělma a kůže, které se ne vždy objeví, bývají příznaky akutní infekce značně nespecifické a lze je snadno zaměnit s příznaky celé řady odlišných chorob.

Pokud je osoba pozitivní na virus hepatitidy déle než 6 měsíců, trpí chronickou infekcí. S tím souvisí také nutnost provést transplantaci jater, která při jejich selhávání představuje život zachraňující lékařský zákrok. Problémem zůstává trvalý nedostatek dárců. Většina lidí s chronickou hepatitidou nemá příznaky žádné nebo obdobně jako u akutní formy pouze nespecifické. Nakažení mohou šířit virus na ostatní. I proto je nutná prevence, k níž patří mimo jiné  důkladné mytí rukou, oplachování ovoce a zeleniny před konzumací anebo očkování.

Lékaři doporučují očkování u hepatitid typu A a B. Svým klientům VZP přispívá na tato očkování z fondu prevence – dětem do 18 let na typ A (proti typu B jsou chráněné povinnou hexavakcínou) a dospělým na oba typy včetně jejich kombinace. Proti hepatitidě typu C není možné očkování, ale moderní medicína umí tuto nákazu úspěšně léčit.

Váš komentář