Lidé mohou začít žádat o příspěvek na bydlení vypočítaný už podle nových, vstřícnějších, pravidel. Novela zákona o státní sociální podpoře už vyšla ve Sbírce zákonů. Po úpravě předpisu volal v minulosti také ombudsman. V souvislosti s energetickou krizí a růstem cen energií začaly být pro mnohé domácnosti výdaje spojené s bydlením neúnosné. Díky novele na příspěvek dosáhne více žadatelů a jeho výše zohlední právě i rostoucí ceny energií. Změny platí zpětně již od začátku roku.

Příspěvek mohou nově získat také lidé žijící v podnájmu, typicky v družstevních bytech, a lidé užívající byt na základě služebnosti (věcného břemene). Pro letošní rok mohou dávku čerpat i vlastníci rekreačních objektů, kteří v nich trvale žijí. Dosud na ni měli nárok pouze vlastníci a nájemníci.

Rozšíření okruhu příjemců ombudsman vítá, stejně jako zvýšení takzvaných normativních nákladů na bydlení. Ty spolu s počtem členů domácnosti, příjmem všech jejích členů a skutečnými náklady na bydlení tvoří podklady pro posouzení nároku na příspěvek a určení jeho výše.

Novela také dává vládě možnost rozhodnout až do konce letošního roku o případném dalším zvýšení normativních nákladů na bydlení, pokud by ceny elektřiny a plynu měly dál růst. Podle ombudsmana nejde o nejvhodnější řešení: „Můžeme předpokládat, že růst cen bohužel není jen záležitostí letošního roku. Uvítal bych proto, kdyby byla novela otevřenější a vláda měla možnost normativní náklady zvýšit na základě odhadu vývoje cen energií kdykoli v budoucnu. Vyhnuli bychom se tak nutnosti novelizovat zákon pokaždé, když bude nutné normativní náklady zvýšit,“ vysvětlil ombudsman.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo orientační kalkulačku, kde si lidé mohou ověřit, zda by na příspěvek na bydlení dosáhli.

Už koncem loňského roku upravilo ministerstvo také podmínky pro čerpání dávky mimořádné okamžité pomoci (MOP). Pokud lidé po obdržení vyúčtování od dodavatele poslední instance zjistí, že nemají dost peněz k úhradě nedoplatku, mohou požádat o tzv. „MOP – vyúčtování DPI“. Při posuzování nároku na tuto dávku úřad práce nepřihlíží k úsporám ve výši součtu dvojnásobku životního minima rodiny a dvojnásobku nákladů na bydlení. Podrobnosti uvádí na svých webových stránkách Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Váš komentář