Slavnostním pietním aktem si představitelé města, okolních obcí, zástupci spolků i organizací, stejně jako široká veřejnost připomněli pamětní okamžiky, které znamenaly konec jedné dramatické etapy dějin našeho města. Letos uplynulo již 74. let od osvobození Hodonína a ukončení druhé světové války. Pietním aktem u hrobu padlých vojáků jsme tak uctili památku vojenských i civilních obětí, které položili své životy za naši svobodu.