Společná zemědělská politika EU (SZP) představuje více než třetinu celého evropského rozpočtu. Jako největší rozpočtová položka Unie mají přímé platby pro zemědělce vyplácené v rámci SZP obrovský vliv na strukturu zemědělské produkce a postupů v celé Evropě.

Platby jsou přidělovány podle hektarů půdy, což znamená, že vítězi se stávají velké průmyslové zemědělské komplexy, zatímco drobní, udržitelněji hospodařící zemědělci přicházejí zkrátka.

Studie iniciovaná skupinou Zelených/EFA v Evropském parlamentu sledovala, kam plynou prostředky z evropských zemědělských fondů ve střední a východní Evropě. Ukázalo se, že z peněz daňových poplatníků jsou často financovány podvody, korupce a podkopávání právního státu. Chybí kontrolní mechanismy pro monitorování, kam finanční prostředky směřují a kdo jsou jejich skuteční příjemci.

Abychom získali kontrolu nad těmito procesy, je potřeba stanovit strop pro platby jednotlivým příjemcům. Jedině tak budeme moci zajistit podporu drobných zemědělců a rozvoj venkova, místo abychom obrovské částky přelévali do kapes oligarchů, velkých vlastníků zemědělské půdy, investičních fondů a nadnárodních korporací.

Požadujeme proto povinné zastropování plateb vyplácených v rámci společné zemědělské politiky EU ve výši 100 000 eur na konečného příjemce a zavedení přísných kontrolních mechanismů rozdělování těchto finančních prostředků.

Jde o klíčový moment v boji za udržitelnější model zemědělství. Pojďme převzít kontrolu nad společnou zemědělskou politikou! Souhlasíte s námi, že by se prostředky vyplácené v rámci SZP měly přesunout na podporu menších lokálních zemědělců?

Váš komentář