Přes 350 základních uměleckých škol z celé České republiky dne 30.5. 2017 spojilo své síly, a právě v tento den uspořádalo veřejné představení, tak zvaný celostátní happening ZUŠ Open 2017. Základní umělecké školy se spojili pro společný cíl, a tím bylo zviditelnění práce a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně, a také získání většího respektu k těmto školám.