Podle novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením mají pacienti, kteří využívají permanentně (po celý kalendářní měsíc) zdravotnický přístroj pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo domácí umělou plicní ventilaci, nově nárok na 2 900 měsíčně, vyplácených nikoli z prostředků zdravotního pojištění, ale z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se o sociální dávku, která má kompenzovat spotřebu energie na provoz těchto zařízení v současné době, kdy jsou ceny za energie extrémně vysoké.

Dávka je součástí tzv. příspěvku na mobilitu a v současnosti se počítá s tím, že se bude poskytovat až do konce roku 2024. Příspěvky na mobilitu se vyplácejí zpětně, a to do konce kalendářního měsíce, za který dávka náleží. Uvedená částka 2 900 Kč bude vyplácena poprvé za prosinec 2022, tedy v lednu 2023.

K žádosti o příspěvek potřebujete potvrzení zdravotní pojišťovny

Žádost o příspěvek adresujte Ministerstvu práce a sociálních věcí – pokud používáte datovou schránku, elektronický podpis nebo identitu občana, můžete o něj požádat on-line přímo na webu ministerstva. To, že máte na příspěvek nárok, ale musíte doložit a k tomu potřebujete potvrzení zdravotní pojišťovny, že přístroj na podporu dýchání máte v užívání. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vám potvrzení vydá na základě vyplněné žádosti, kterou můžete podat přímo na některém z našich klientských center, prostřednictvím datové schránky nebo ji poslat poštou. Formulář žádosti najdete zde.

Váš komentář