Rada Jihomoravského kraje přijala ve středu 1. prosince 2021 systém organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2022.

Zčásti budou zajištěny skrze zdravotnická zařízení zřizovaná krajem, v ostatních případech bude kraj poskytování těchto služeb finančně podporovat u jiných zřizovatelů.

Pro okres Brno-město a částečně pro okres Brno-venkov bude pohotovostní lékařská služba zajištěna Úrazovou nemocnicí v Brně v rozsahu lékařské pohotovostní služby pro dospělé a v oboru zubní lékařství. Úrazová nemocnice současně zajistí na základě smlouvy prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení v době provozu pohotovostních služeb i mimo tuto dobu. Dětem a dorostu bude pohotovost i nadále poskytovat FN Brno, Dětská nemocnice.

K posílení lékařské pohotovostní služby v rámci statutárního města Brna budou zajištěny asistenční lékařské pohotovostní služby v odbornostech chirurgie a interního lékařství na základě smlouvy mezi Jihomoravským krajem jako objednatelem a poskytovateli zdravotních služeb – Úrazovou nemocnicí v Brně, Fakultní nemocnicí Brno, Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, Vojenskou nemocnicí Brno a Nemocnicí Milosrdných bratří, příspěvkovou organizací.

V okrese Blansko, kde není zřízena krajská nemocnice, bude zajištěna lékařská pohotovostní služba, pohotovostní služba zubních lékařů a prohlídka těl zemřelých m.j. poskytovatelem Nemocnicí Boskovice s.r.o., který dlouhodobě pohotovostní službu zajišťuje.

Lékárenská pohotovostní služba bude zajištěna pro okresy Brno-město a Brno-venkov i pro celé území kraje stávajícím poskytovatelem společností Česká lékárna holding, a. s. (Lékárna Dr. Max, Brno, Bašty 413/2).

„Jsem rád, že se podařilo dohodnout se všemi subjekty a rozsah a kvalita této služby tak zůstává pro občany stejná jako v předešlém roce. Lékařská, lékárenská a zubní pohotovostní služba a prohlídka těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení tak bude dostupná ve všech okresech kraje. Na zajištění této služby rozpočet počítá s částkou přibližně 80 milionů korun,“ komentuje Jiří Kasala, radní pro zdravotnictví JMK.

Podrobný přehled je uveden v tabulce ZDE (pdf).

Váš komentář