Domů Zpravodajství Zajímavosti OPAKOVANÁ SANKCE ZA ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ PRO CHAPS ČINÍ 956 000 KORUN

OPAKOVANÁ SANKCE ZA ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ PRO CHAPS ČINÍ 956 000 KORUN

0

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uložil svým opakovaným druhoinstančním rozhodnutím pokutu ve výši 956 000 korun společnosti CHAPS spol. s r. o. (dále jen CHAPS) za zneužití dominantního postavení na trhu s aktualizovanými daty o jízdních řádech. Porušena byla národní pravidla hospodářské soutěže.

Předseda ÚOHS musel o věci opakovaně rozhodnout poté, co předchozí rozhodnutí Úřadu zrušily z formálních důvodů správní soudy.

Podle rozhodnutí soutěžitel CHAPS zneužil svého dominantního postavení na trhu s aktualizovanými daty o jízdních řádech postupovaných povinnými subjekty do Celostátního informačního systému o jízdních řádech, a narušil tak hospodářskou soutěž na trhu služeb automatického vyhledávání dopravního spojení s celostátním pokrytím a na trhu s informacemi o existujících variantách dopravního spojení v České republice. CHAPS tímto způsobem de facto bránil, aby se na trhu rozvinula konkurence s vyhledávači dopravních informací. Postiženi tímto jednáním, k němuž docházelo v letech 2010–2013, byli zejména čeští spotřebitelé a společnost Seznam.cz, a.s. Pro společnost Seznam byly aktualizované jízdní řády nezbytným vstupem pro služby, které chtěl začít poskytovat.

Předseda Úřadu v novém rozhodnutí zohlednil závěry správních soudů, podle nichž byl trvající delikt společnosti CHAPS ukončen zahájením správního řízení dne 31. 10. 2013. Z tohoto důvodu tedy příslušně snížil i uloženou pokutu. Ostatní námitky obsažené v podaném rozkladu, mimo jiné výhrady proti vymezení relevantních trhů, existenci dominantního postavení či jeho zneužití, předseda zamítl. Správnost závěrů Úřadu v těchto bodech ostatně potvrdil už také rozsudek krajského soudu.

BEZ KOMENTÁŘE

Váš komentářCancel reply

Exit mobile version