Ondřej III. (maďarsky III. András či III. Endre, slovensky Ondrej III., chorvatsky Andrija III. Mlečanin; asi 1265 – 14. leden 1301) byl uherský a chorvatský král v letech 1290–1301. Jeho smrtí vymřela dynastie Arpádovců po meči.

Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=459627

Rodina
Rodiče: Štěpán, syn uherského krále Ondřeje II., a Kateřina Morosini, bohatá patricijka z Benátek.

Manželky: první manželkou byla od r. 1290 Fenena Kujavská, dcera kujavského knížete Ziemomysla z dynastie Piastovců; podruhé se Ondřej oženil 13. února 1296 s Anežkou Rakouskou, dcerou římského krále Albrechta I.

Děti: Alžběta (1293–1338), zasnoubena s Václavem III., jeptiška.

Původ
Ondřej III. se narodil jako syn samozvaného slavonského bána Štěpána Pohrobka a jeho druhé manželky Tomasiny Morosini, dcery bohatého benátského patricije Michela Morosiniho, Jeho otec Štěpán se narodil až po smrti svého otce, uherského krále Ondřeje II. Štěpánovi starší bratři Béla IV. a Koloman Haličský manželku Ondřeje II. Beatrix d’Este proto obvinili z cizoložství a Štěpána považovali za nelegitimní dítě. Přesné datum Ondřeje III. narození je neznámé. Podle historiků Tibora Almásiho, Gyuli Kristóa a Attila Zsoldos se narodil přibližně v roce 1265.

Nástup na trůn
Situace, která v Uhrách nastala po zavraždění Ladislava IV. Kumánskeho v červenci 1290 si vyžadovala rychlého řešení. Uchazeči o trůn byli totiž tři — kromě Ondřeje se k trůnu hlásil neapolský princ Karel I. Martel z Anjou (z matčiny strany vnuk uherského krále Štěpána V.) a též římský král Rudolf I. Uherská šlechta se téměř jednomyslně postavila za Ondřeje. S pomocí své matky se díky machinacím a zákulisním tahům zpočátku dokázal zbavit svých královských protivníků. Z uherské šlechty mu nejvíc problémů činila rodina Kyseckých, kterým vyhlásil válku.

Karel Robert z Anjou
Zahraniční politika krále Ondřeje III., který se zapojil do bojů v Říši na straně Habsburků, však vyvolala spory s významnou částí domácí šlechty, která začala uvažovat o změně na trůně. Rody Šubić, Frankapan, Babonić začaly otevřeně podporovat snahy Karla Roberta (syna výše zmíněného Karla Martela, který mezitím zemřel v srpnu 1295) o uherský trůn. Toho později podpořil i papež Bonifác VIII.

Konflikt se vyostřil poté, co do Uher dorazil v roce 1300 sám Karel Robert. Ondřej zřejmě doufal, že spor urovná diplomatickou cestou, tento plán mu však nevyšel.

Smrt
Dne 14. ledna 1301 zemřel Ondřej dosud nevysvětlenou smrtí, která přišla vhod všem jeho odpůrcům, takže se často spekuluje o možné otravě. Po meči tak vymírá dynastie Arpádovců. Za jeho nástupce zvolila šlechta syna českého krále, snoubence Ondřejovy dcery Alžběty, Václava III. z rodu Přemyslovců, který v Uhersku vládl pod jménem Ladislav V.

Váš komentář