Ombudsman a jeho spolupracovníci dnes jednali se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o tématu důchodové reformy. Ombudsman byl informován o aktuálním stavu legislativního procesu a náhledu MPSV na zásadní připomínky vznesené především Ministerstvem financí. Ocenil zejména návrh zmírnění 35 let doby pojištění potřebných pro vznik nároku na starobní důchod. Ombudsman dlouhodobě upozorňuje, že se jedná o extrémní podmínku.

V rámci jednání ministerstvo ujistil, že nadále podporuje obecnou a zásadní změnu zákona o důchodovém pojištění. Ta představuje nový koncept starobních důchodů spočívající v zavedení nultého a prvního pilíře, kdy nultý pilíř bude tvořen solidární částí v pevné částce (10 000 Kč měsíčně) a poskytne seniorům základní zabezpečení při získání potřebné doby pojištění a dosažení důchodového věku. První pilíř pak zohlední zásluhovou část důchodu odvislou od výdělků a získané doby pojištění, výchovné za péči o dítě a další společensky oceněné životní etapy.

Ombudsman především ocenil navrhovanou změnu zákona týkající se zmírnění dosavadní extrémní podmínky pro vznik nároku na starobní důchod při získání 35 let doby pojištění a návrat alespoň ke “staronové” podmínce pro vznik nároku na starobní důchod při získání 25 let příspěvkové a nepříspěvkové doby pojištění.

V rámci jednání se zástupci ministerstva zopakoval svou dílčí připomínku k navrhované změně zákona o důchodovém pojištění týkající se zrušení ochranného výpočtu důchodu u dlouhodobě pečujících osob o osoby závislé na péči. Zástupci MPSV uvedli, že problematika pečujících osob o osoby závislé na péči bude dále k jejich prospěchu řešena v rámci předpokládaného zavedení fiktivních vyměřovacích základů, k jehož realizaci prozatím nebyl v důsledku vysoké administrativní zátěže a náročnosti tohoto reformního kroku prostor.

Váš komentář