Domů Zpravodajství Zajímavosti Ombudsman apeluje na MPSV, aby lidé s postižením dostali náležitý příspěvek na...

Ombudsman apeluje na MPSV, aby lidé s postižením dostali náležitý příspěvek na péči, jinak se pro ně stanou služby sociální péče nedostupné

0
Fotka od Kevin Phillips z Pixabay

Ochránce se vymezil proti návrhu prováděcí vyhlášky, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá navýšit úhrady za péči, pobyt nebo stravu. Ochránce v této souvislosti upozorňuje zejména na to, že nelze navýšit úhrady u pečovatelské služby a služby osobní asistence, aniž by se odpovídajícím způsobem nezvedl také příspěvek na péči.

K podobným změnám, které byly navrhovány v novele zákona o sociálních službách, se také minulý rok kontinuálně vymezovala zástupkyně ombudsmana společně s poradním orgánem pro osoby se zdravotním postižením. Vadí jim, že změna opět nebyla dostatečně prodiskutována přímo s klienty sociálních služeb, kterých se týká a na které bude mít negativní dopad, což je v rozporu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

Je jen těžko přestavitelné, že si člověk z příspěvku na péči ve výši 880,- Kč, což je aktuální výše příspěvku na péči ve stupni I, bude moci hradit služby sociální péče. Již při dřívějších cenách jim příspěvek pokryl maximálně 4 dny péče. Přitom jde o lidi, kteří potřebují každodenní pomoc jiné osoby u tří, případně i čtyř základních životních potřeb.

Postrádám odpovídající navýšení, popřípadě také úpravu nastavení stávajícího příspěvku na péči, ze kterého si lidé mají tyto služby hradit. Pokud by příspěvek na péči zůstal ve všech čtyřech stupních zachován v současné výši, stanou se služby sociální péče pro lidi s postižením fakticky nedostupné, což jako veřejný ochránce práv nemohu akceptovat. Apeluji tedy na ministerstvo, aby přistoupilo k adekvátnímu navýšení příspěvku na péči ve stupni závislosti I a II a bezodkladně by mělo také zahájit přípravu vedoucí ke změně výše příspěvku u osob s potřebou vyšší míry podpory,“ uvedl ombudsman.

BEZ KOMENTÁŘE

Váš komentářCancel reply

Exit mobile version