Odcizené motocykly, kola a stavební nářadí s nejasným původem v hodnotě 1,5 milionu korun, zadrželi příslušníci Celního úřadu pro Olomoucký kraj, když prováděli běžné kontroly
na dálnici D35.

V sobotu 17. dubna vykonávala hlídka celníků dohledovou činnost na dálnici ve směru Olomouc – Mohelnice. Ke kontrole byla prostřednictvím kontrolního systému zpracovávajícího informace z mýtných bran vytipována bílá dodávka tovární značky IVECO. Po zastavení vozidla a zahájení celní kontroly, byl ve vozidle ztotožněn osmadvacetiletý muž polské národnosti.

Po předložení osvědčení o registraci vozidla, občanského a řidičského průkazu se celníci dotázali, zda nepřeváží zboží v rozporu s celními předpisy. Celníci obdrželi negativní odpověď a následně byl muž vyzván k otevření nákladového prostoru, kdy hlídka přistoupila k jeho fyzickému prověření. Uvnitř se nacházely čtyři motocykly, tři jízdní kola a velké množství stavebního nářadí, bez jakéhokoliv dokladu. Celníci tedy pojali podezření, že by se mohlo jednat o věci pocházející z trestné činnosti, což se po lustraci registračních značek motocyklů potvrdilo.

Motorky byly evidovány v databázi mezinárodního pátrání odcizených vozidel v Rakousku. Případ byl na místě předán Policii České republiky.

Celní úřad pro Olomoucký kraj má k dispozici fotodokumentaci.

Tisková zpráva je zveřejněna na webových stránkách Celní správy České republiky www.celnisprava.cz.

Váš komentář