Na zhoršenou dostupnost stomatologické péče si stěžují pacienti snad v každém kraji. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR si proto nechala zpracovat analýzu stavu sítě stomatologů, která ukazuje, že dostupnost stomatologické péče se liší v závislosti na regionech. V některých regionech je kapacita smluvních stomatologů naplněna a často v nich dochází k odmítání nových klientů. Jinde byla zase zaznamenána vyšší hodnota dojezdového času, vysoké množství pojištěnců na jednoho stomatologa nebo vysoký věk zubařů.  Česká stomatologická komora považuje počet devět tisíc zubařů na celkový počet obyvatel za dostatečný, dokonce nadprůměrný v porovnání s ostatními státy EU. Část zubařů ale pacienty takzvaně „na pojišťovnu“ nepřijímá a klienti si tak často musí úkony hradit sami. Zlepšit dostupnost a zvýšit kapacitu má nová forma úhrady pomocí agregované platby, která od letošního roku navyšuje úhrady stomatologům. 

Podle analýzy ZP MV ČR, kterou si pojišťovna nechala zpracovat v září 2021, mají nejvíce pojištěnců na jednoho stomatologa některé lokality v Plzeňském, Středočeském a Jihomoravském kraji a na Vysočině. Na jedno pracoviště stomatologie zde připadá více než 456 pojištěnců.

Zhoršenou dostupnost stomatologické péče zase hlásí pojištěnci v Pardubickém, Královehradeckém, Jihočeském a Moravskoslezském kraji.

„Hlášení našich klientů o špatné dostupnosti stomatologické péče přichází téměř z každého kraje. Klientům se snažíme stomatologa zajistit co nejdříve, ve většině případů problém vyřešíme obratem. Zejména se jedná o komplikace užšího regionu, tedy konkrétní obce. Ne každý klient má ale zájem za stomatologem kvůli vyšším nákladům dojíždět. Týká se to většinou pojištěnců v seniorském věku,“ uvádí Jana Schillerová, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Podle prezidenta Stomatologické komory ČR Romana Šmuclera se na zhoršené dostupnosti stomatologické péče často podílejí sami pacienti.

„To není o nedostatku lékařů, ale o konfliktních pacientech, vyloučených lokalitách a tak dále. Za tuto péči nejde prostě platit stejně jako na Praze 1, kde si skoro všichni platí nadstandardy. Je třeba odlišit pacienty, kteří hledají stále „nového lékaře“, pacienty z míst, kde se uzavřela praxe a bude trvat rok, dva, než pacienty umístíme, a pacienty problematické, kde potřebujeme nízkoprahová centra,“ dodává Roman Šmucler.

Analýza ZP MV ČR dále ukazuje, že se zvyšuje průměrný věk stomatologů na 50 let. Jsou dokonce případy, kdy věková hranice zubaře překračuje 65 let.

„Přibývá lokalit, kde smluvní stomatologové starší 65 let jsou zastoupeni z více než padesáti procent. Nejvíce takových lokalit je ve Středočeském kraji, starší zubaři jsou například v Mnichově Hradišti, Hořovicích, Poděbradech nebo v Dobříši,“ dodává mluvčí Jana Schillerová.

Přitom zubaři mladší 40 let se prý výrazně liší od zubařů nad 50 let. Rovnou objednávají pacienty na další prohlídky, informují o blížícím se termínu prohlídky a dávají větší důraz na dentální hygienu a prevenci.

Čím horší stav chrupu, tím větší strach ze zubaře

Nejnovější výzkum společnosti Herbadent, který se zaměřil na vztah Čechů ke zdraví svých zubů, potvrdil, že čím méně zdravější zuby máme, tím více se zubaře obáváme. Zubaře se obává 59 % dotázaných pacientů s mimořádně nezdravými zuby. Obavy pak vedou k tomu, že pacient vyhledá ošetření až v akutním bolestivém stavu. Lidé, kteří navštěvují zubaře pravidelně, dojdou k zubaři na základě pevného termínu návštěvy, který dostali hned po poslední prohlídce.

Češi jsou mistři světa v chození k lékaři

Podle prezidenta Stomatologické komory ale nikdo nechodí tak často k lékaři jako právě čeští pacienti.

„Neprojevuje se to ale pozitivně na délce života. Rakousko má prohlídek méně, peníze spíše soustřeďuje na moderní prevenci a léčbu fakt nemocných. Zdravotnictví má být, podle mě pro pacienty, ale v Česku je pro zdravotníky. Vyšetřovat zdravého a starat se o něj je samozřejmě nejvýnosnější. Péče o chrup se ale dramaticky zlepšila,“ uvádí Roman Šmucler.

I výzkum Herbadent potvrzuje, že až 50 % oslovených navštěvuje zubaře 2x až 5x ročně. Častá návštěva může znamenat dva scénáře. Jde o pacienta, který má zdravé zuby a dbá o ně. Nebo jde o pacienta, který má zuby nezdravé, ale jejich stav v současné době řeší.

Stomatologickou péči v České republice nelze srovnávat s ostatními státy EU.

„Zejména v západních zemích je stomatologie brána stále více jako kosmetická péče, hrazená čistě přímou platbou. V ČR stále patří k základní, primární péči, tedy péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Z toho vyplývá také chování pojištěnců i samotných stomatologů. Žádná ze zdravotních pojišťoven nemá v současné době nasmlouvány všechny zubní lékaře, protože řada upřednostňuje přímou platbu,“ upozorňuje Zdeňka Salcman Kučerová, ředitelka zdravotnického úseku ZP MV ČR.

V zahraničí také velkou část individuální prevence přebírají dentální hygienici.

Agregovaná platba, motivace pro stomatology

Do konce loňského roku platilo, tzv. druhou prohlídku uhradila zdravotní pojišťovna stomatologovi poskytnutou péči pouze v případě, že se pojištěnec do ordinace dostavil. Od letošního roku hradí pojišťovna za každého registrovaného pojištěnce zubaři měsíční agregovanou platbu.

V této agregované platbě je zahrnuta i případná tzv. druhá prohlídka, a to i v momentě, že se pojištěnec do ordinace nedostaví. Tzv. druhou prohlídku pacient nehradí. Měsíční platbu ve výši 16 až 18 korun provede zdravotní pojišťovna automaticky podle počtu registrovaných pojištěnců a to vždy k poslednímu dni v příslušném kalendářním měsíci.

„Pevně věříme, že navýšení úhrad stomatologům bude motivací pro stomatology, jak rozšířit svou kapacitu. Informace o tom, kde je možná volná kapacita nebo nejvyšší potřeba stomatologické péče, získáme také tím, že se pojištěnec bude řádně registrovat u svého stomatologa. Doposud byla registrace formální záležitostí, nyní bude znatelně finančně ohodnocena,“ dodává Zdeňka Salcman Kučerová.

Prevence jako základ zdravých zubů

Všichni pojištěnci starší 18 let mají nárok na preventivní prohlídku hrazenou ze zdravotního pojištění jednou ročně. Výjimku tvoří děti a těhotné ženy, které mohou preventivní prohlídky u stomatologa využít dvakrát za rok. Tzv. druhá prohlídka, která zahrnuje například kontrolu ústní hygieny, motivaci pojištěnce po vyšetření chrupu, paradontu, ošetření běžných afekcí a zánětu gingivy a sliznice ústní apod., není prohlídkou preventivní.

Podle zubařů a dentální hygienistek pacienti často používají špatnou techniku čištění a nepoužívají mezizubní kartáček. Právě tyto dvě nejčastější příčiny mohou za špatné zdraví zubů a dutiny ústní. Lidé, kteří se preventivním prohlídkám soustavně vyhýbají, pak mají přibližně o polovinu vyšší následné výdaje za zákrok.

Zdravý úsměv se ZP MV ČR

ZP MV ČR své klienty v péči o zuby pravidelně podporuje a motivuje. Od 1. dubna spouští sezónní akci Zdravý úsměv, ve které mohou pojištěnci využít příspěvek z fondu prevence.

„Svým klientům přispíváme až 250 korun na nákup pomůcek pro dentální hygienu. Klienti tak mohou ušetřit při nákupu mezizubního a zubního kartáčku, zubní nitě nebo ústní sprchy,“ dodává mluvčí Jana Schillerová.

Podmínky pro čerpání příspěvku a seznam akceptovaných pomůcek naleznete zde.

Váš komentář